-

İstatistiksel Proses Kontrol

  • Eğitim


Tarih: 23 Şubat 2019
Saat: 09:00 - 18:00
Yer: Nurol Tower Şişli
Fiyat: 120 TL 

İstatistiksel Proses Kontrol
İstatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir.
İşletmeler kayıplarını önlemek, yapmış oldukları hataları ortadan kaldırmak, maliyetlerini azaltmak ve bunların sonucunda verimlilik artışı sağlamak amacıyla proseslerini kontrol altına almak durumundadır. Bunun için de uygun verileri belirlemek, toplamak ve bu verileri analiz etmek şarttır. Bu analizler ancak istatistiksel araçlarla gerçekleştirilebilir.
Bu eğitimde; genel istatistik bilgisi, istatistiksel araçlar, istatistiksel proses (süreç) kontrolü, üretim alanlarında istatistiksel araçlardan nasıl yararlanılabileceği anlatılmakta olup, katılımcıların temel istatistiksel süreç kontrol tekniklerini öğrenmesi ve iş hayatlarında bu teknikleri uygulamaya geçirmeleri amaçlanmaktadır.

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü