Mehmet Altuğ Ersoy ile Çağdaş Filozoflar Atölyesi

Mehmet Altuğ Ersoy ile Çağdaş Filozoflar Atölyesi

  • Eğitim

"Çağdaş filozofları yakından tanıyacağımız bu atölye çalışmasında, bu filozofların kimi zaman kendi kurdukları kimi zaman da dahil oldukları ana felsefi akımlar da eş zamanlı olarak ele alınacak. Önemli sözlerinden yola çıkarak onları anlamaya, söylemlerinden kendi hayatımıza nelerin dokunduğuna, değdiğine bakacağız. Bunun yanında önemli eserlerinden de bahsedeceğimiz filozofların ait oldukları döneme nasıl etki ettiklerini ve çoğu kez bir sonraki düşünce akımına nasıl temel teşkil ettiklerini de irdeleyeceğiz. Ve asıl amacımız, üzerinde çalıştığımız filozoflar aracılığıyla hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar yapmak, anlam arayışımıza nitelikli bilgilerle destek olmak.
Bu hayatı anlamlandırma çabamızda beraber çalışmak umuduyla…"
Mehmet Altuğ Ersoy


Atölye Programı:


1. Hafta
Felsefe nedir?
Pragmatizm
Amerikan Pragmatistler
Fenomenoloji
Edmund Husserl

2. Hafta
Bertrand Russell
Ludwig Wittgenstein 

3. Hafta
Sigmund Freud
Martin Heidegger
Henri Bergson
Jean-Paul Sartre
Albert Camus
Maurice Merleau-Ponty

4. Hafta
Albert Einstein
Karl Popper
Frankfurt Okulu
Theodor Adorn
Max Horkheimer
Herbert Marcuse
Jurgen Habermas 

5. Hafta
Emmanuel Levinas
W. V. O. Quine
Thomas Kuhn
Paul Feyerabend
F. De Saussure
Claude Levi-Strauss
Roland Barthes

6. Hafta
Jacques Derrida
Jean-Francois Lyotard
Michel Foucault
Julia Kristeva
Luce Irigaray

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü