-

Nihan Gencer İle Bendir/Ses Çemberi

  • Eğitim Etkinliği

Nihan Gencer İle Bendir/Ses Çemberi

Bu çemberde bendir ile tüm elementleri ile sesin özgürleşmesini deneyimlemeye davet ediliyorsunuz. 
 
Bendir binlerce yıldır Çin'den Mezopotamya'ya, Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya, Amerikan yerlilerine kadar kullanılagelen kadim ve ilkel bir çalgı aleti. Kam kültürünün ana enstrümanıdır. 
Kendini yeniden doğurma, yeniden birlikte yaratım amaçlı çemberlerde kullanılmıştır. Bendir insanın otantik varlığı ile bağlantı kurması için alan tutar. İnsan sesi çemberde kişinin kendi ve kolektif ile derin temas noktası olarak kullanılır. Melodi, ritim, ses, sessizlik hepsini derin dinleyerek birlikte tutulan bu alana davetlisiniz! 
 
1,5 saat süren ve her seviye açık bu buluşmada binlerce yıldır çemberlerde çalınan bendir ile kendi sesimizin gücünü birlikte yeniden hatırlayacağız. 
 
Yapılan bilimsel araştırmalar ritim çalmanın beyin dalgalarının kendiliğinden sakinleşmesini sağladığını ortaya koymuştur. Belli bir süre boyunca belli bir döngüde tutulan ritmin insan bilinci üzerinde yarattığı etkiyi  araştıran Tom Kenyon ve Melinda Maxfield, beyin dalgalarının kendi kendini iyileştirme frekansı olan theta dalgasını aktive ettiğini açıklamışlardır.
 
Çember; herkesin kendi otantik eşsizliği ile eşit durabildiği kutsal bir formdur. 
Eşzamanlılık ile çemberde buluşmanın derin dinlenme, derin biliş ve imgelemeyi aktive ettiği gözlemlenmiştir. Beyin dalgalarını altere olmuş bir bilinç düzeyine getirmek insanın şifalanması için ihtiyaç duyduğu kaynağı kendiliğinden keşfetmesini de kolaylaştırır.                         

*BENDİRİ OLMAYANLARDA KATILABİLİRLER.                                                                                       

Nihan Gencer
1989’da bendir ile tanıştı. Yaşadığı epilepsinin durumunun çaldığı bendirle iyileşmesi bu ilişkiyi daha da derinleştirdi. İnsan halkalarında bu deneyimi paylaşmaya devam ediyor. 

 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü