Ulu Şehir Kobi Zirvesi

Ulu Şehir Kobi Zirvesi

  • Kişisel Gelişim

Tarih : 7 Haziran 2018
Yer :Bursa - Almira Otel 
Bilet Fiyatları: Yemekli= 150₺
                         Yemeksiz=75₺

Global ekonominin yapı taşları olan KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik temel politikaların ele alındığı ve kamu- özel sektör-sivil toplum paydaşlığıyla gerçekleştirilecek bir etkinliktir. Programımızın amacı ülkemizde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri’n doğması, büyümesi, gelişmesi, korunması ve rekabet güçlerinin arttırılmasına yönelik sektörel stratejilerinin gelişmesine katkı sağlamaktır.
Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği bir zirve gerçekleştirecektir.

ZİRVE’NİN TEMEL HEDEFİ
Çağımızda, değişen üretim modelleri ve önem kazanan yeni üretim fonksiyonu karşısında bilginin önemi her geçen gün giderek artmakta ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde ekonomide ve rekabette temel belirleyici unsur bilgi ve teknoloji olmaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin de temel ayracı olan bu konularda geliştirilmesi gerekmektedir.
Zirvemiz de gerek üretimde gerek istihdamda önemli payları olan küçük ve orta olan işletmelerin temel sorunları üzerinde durulacaktır.
Rekabet güçlerinin geliştirilmesi, finansman ve finansman kaynaklarına erişim sorunlarına çözüm yolları bularak, üretim ve hizmet kalitesiyle, verimliliğin yükseltilmesi ve sonuçta da maliyetlerin düşürülmesi ile gerçekleştirilebilir.

 

BİRİNCİ OTURUM: KOBİLERİN MEVCUT DURUMU

Oturum Konu Başlıkları:

KOBİ Politikaları ve Girişimciliğin Geliştirilmesi
Ulu Şehirde KOBİ Yaklaşımı
AR-GE Ve İnovasyon
Dijitalleşen Dünyada KOBİ’lerin Yeri

İKİNCİ OTURUM: KOBİ’LERE YÖNELİK FIRSAT YARATAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Oturumun konu başlıkları:
Finansal Çözüm Araçları
Devlet Destekli Teşvikler
Banka ve KOBİ Programları
KOBİ’lerde Markalaşma ve Pazarlama Optimizasyonu

ÖDÜL TÖRENİ
GENÇ GİRİŞİMCİ
İNOVATİF GİRİŞİMCİ
KADIN GİRİŞİMCİ
KOBİ BÜYÜK
İHRACATCI KOBİ
İNOVATİF KOBİ
ÇEVRE DOSTU KOBİ
İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ
EN FAZLA AR-GE ÇALIŞMASI YAPAN KOBİLER
KÜRESEL DOĞAN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ
PROGRAM
15:00 GİRİŞLER
15:30 – 16:00 AÇILIŞ KONUŞMASI
16:00 – 17:15 1.OTURUM (MODERATÖRLÜ 4 KONUŞMACI ) 4+1
17:15 – 17:45 ARA 
17:45 – 19:00 2. OTURUM (MODERATÖRLÜ 4 KONUŞMACI ) 4+1
19:00 – 20:00 ÖDÜL TÖRENİ
20:30’den sonra İFTAR YEMEĞİ

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü