Yaratıcı Drama Yöntemleriyle Zaman Yönetimi Teknikleri

Yaratıcı Drama Yöntemleriyle Zaman Yönetimi Teknikleri

  • Eğitim

Yaratıcı Drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülürken doğaçlamaya, şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya ve oyuna dayalıdır. Doğru, yanlış ve performans kaygısı içermeyen çalışma süreç odaklıdır. 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü