Asitane Meşkleri  -   İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Asitane Meşkleri - İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

  • Türk Tasavvuf Müziği

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Âsitâne Meşkleri  Postnişin: M.Fatih Çıtlak

Geleneksel Tekke Mûsikîsine Ait İlâhilerden Oluşan Repertuvar, Tekkelerdeki Usûl Üzere Sohbetle Taçlandırılacak Ve Kadim Sesler Kadim Mekânlarla Mânâsına Uygun Bir Şekilde Buluşacak.

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü