-

Asitane Meşkleri - İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

  • Türk Tasavvuf Müziği

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Âsitâne Meşkleri  Postnişin: M.Fatih Çıtlak

Geleneksel Tekke Mûsikîsine Ait İlâhilerden Oluşan Repertuvar, Tekkelerdeki Usûl Üzere Sohbetle Taçlandırılacak Ve Kadim Sesler Kadim Mekânlarla Mânâsına Uygun Bir Şekilde Buluşacak.

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü