-

AKM Müzik Platformu /Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz-Türk Çalgıları-Ustalara Saygı Köşesi

  • Sergi

Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz

1 Kasım 2021 12:00-17:00 arası,

Diğer günlerde 10:00-18:00 arasında açık olacaktır.

Ücretsiz Sergidir.

AKM Müzik Platformu
Zemin Kat

AKM Müzik Platformu'nda zemin ve birinci katta olmak üzere iki ayrı sergi
sizleri karşılıyor. Zemin katta, "Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz" başlıklı, Türk
müziğinin dünya ile etkileşiminin anlatıldığı bir yazı sergisi; birinci katta ise
ilk izleri Orta Asya’da bulunan Türk çalgılarının günümüze uzanan
serüvenine tanıklık eden “Türk Çalgıları” sergisi ve müziği farklı açılardan
deneyimlemek için özel bir alan bulunuyor. Ayrıca bu katta, müzik
tarihimizde önemli bir yere sahip sanatçılarımızın şimdilik çok azına yer
verebildiğimiz “Ustalara Saygı” köşesi bulunuyor.
Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz
Zemin Kat

Müzik, kültürlerarası etkileşimin en belirgin öğeleri arasındadır. Ülkelerin
müzik kültürlerini, konumlandıkları coğrafya ya da hayat buldukları tarihsel
ve toplumsal yapı kadar komşu ülkelerle kurdukları ilişkiler de şekillendirir.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir coğrafyada yer alan
Türkiye’nin, sosyal, kültürel ya da siyasal nedenlerle farklı ülkelerle
kurduğu ilişkiler, tarih boyunca Türk müzik kültürüne etki etmiştir.
Türkiye’nin müzik mirasında; Anadolu, Asya ve Akdeniz kültürlerinin yanı
sıra Türk ve İslâm kimliklerinin, ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinde Avrupa ile kurulan ilişkilerin de önemli payı vardır. Bu
etkileşimin izleri, Türkiye’ye komşu olan ülkelerin müzik kültürlerinde de
görülüyor. Asya, Akdeniz ve Avrupa kültürleri de Türk müziğinden
etkilenmiş, bu farklı ses dünyasından ilham alarak yeni çalgılar ve eserler
üretmiştir.
"Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz" Sergisi, söz konusu kültürlerarası etkileşim
örneklerini Klasik Batı müziği üzerinden kesitlerle paylaşıyor.
Türk Çalgı ları
1 Kat

Türk müzik kültürü, tarih boyunca geniş bir coğrafi alana yayılmış olan
Türklerin farklı kültürlerle etkileşimleri sonucunda pek çok koldan
beslenmiştir. Türklerin kullandığı, ilk izleri Orta Asya’da görülen çalgılar,
tarihsel süreç boyunca bu etkileşimlerle malzeme ve biçim gibi yapısal
değişimlere uğramıştır. Türk topluluklarının kullandıkları çalgıların
gelişiminde yerleşik yaşama geçtikleri Anadolu ve Trakya toprakları da
önemli bir rol oynamıştır.
Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin müzik kültürlerinin kaynaştığı bu
topraklar, Türk çalgılarının gelişimine katkı sağlamıştır. Uygurların dutarı,
Özbeklerin nayı, Kırgızların kumuzu, Kazakların dombrası, Azerilerin Âşık
sazı, Anadolu’nun bağlaması; Orta Asya’daki kopuzdan
Balkanlardaki kobzaya değin çalgılar, hep bir kökün uzantıları ve
kültürlerin ortak tınıları olarak karşımıza çıkıyor.
Birinci katta yer alan "Türk Çalgıları" sergisi bu çalgılarla birlikte Türk halk
ve makam müziği geleneği içerisinde doğmuş olan çalgıları paylaşıyor.
Ustalara Saygı Köşesi
1 Kat

Toplumsal hafızanın önemli bir figürü olan sanatçı, eserleriyle bu kültürü
hem temsil eder hem de şekillendirir. Sanatçılar ve onların üretimleri, bir
zaman kapsülü işlevi görmenin yanı sıra gelecek nesiller için de önemli
referans noktaları oluşturur. “Ustalara Saygı” köşesinde, Türkiye’de uzun
bir geçmişi olan Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği ve Klasik Batı Müziği
gelenekleri içerisinde üreterek dünyaya açılmış veya bu müzik türlerinin
kurumsallaşmasında önemli bir rol oynamış sanatçılara yer veriliyor.
Ülkemiz geçmişten günümüze sayısız usta sanatçının yurdu olmuştur.
Sergi mekânımızın kısıtlı alanında bu sanatçıların hepsine bir defada yer
verebilmemiz ne yazık ki imkânsız. Belli aralıklarla, farklı usta
sanatçılarımıza saygımızı göstermeyi dilediğimiz bu alanda, sanatçıların
yaşamları, arşiv görüntüleri, eser kayıtları ve kişisel eşyalarını sunarak
onların dünyasına kısa bir bakış sunuyoruz.
"Ustalara Saygı" köşesinde, değerli sanatçılarımız Ahmed Adnan Saygun,
Alâeddin Yavaşca, Âşık Veysel, Leyla Gencer, Münir Nureddin Selçuk ve
Şerif Muhiddin Targan'a ait özel eşyalar sergileniyor.
 

AKM ETKİNLİK NOTLARI

İade ve Değişiklik

Satın alınan biletler, etkinliğin iptali veya tarih değişikliği olması durumu dışında değiştirilemez veya iade edilemez.

AKM’de gerçekleşecek etkinliklerin tümü pandemi sebebiyle özel kurallara tabidir. Bilet satın alan herkes bu kurallara uymayı ve yaptırımları kabul etmiş sayılır.
Öğrenci bileti, öğrenci kimliği ile geçerlidir. Öğrenci kimliğinin etkinlik günü görevlilere gösterilmesi gerekmektedir.
AKM Yönetimi etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet iadesi yaparak etkinlik alanına almama hakkına sahiptir.

Sağlığınız İçin

İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli “PCR Zorunluluğu” konulu genelgesi uyarınca aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterme zorunluluğu getirilmiştir.

Aşılarını tamamlamış veya hastalığı geçirmiş izleyiciler etkinliklere Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bilgilerini göstererek giriş yapabilirler. Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü indirerek “HES Kod Ayarları” bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur.
Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunludur. Maskesini çıkardığı tespit edilenler uyarılacak, uyarıları dikkate almayanlar alanın dışına alınacaktır.
İzleyicilere, girişte temassız ateş ölçümü uygulanacak, 37,5 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde seyirci mekânlara alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacaktır.

Etkinlik Süresince

Konser esnasında kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. kayıt cihazlarıyla kayıt yapılması yasaktır. Kayıt cihazları mekânlara alınmayacaktır.

Tüm etkinlik 7 yaş ve üstü katılımcılar için uygundur.
Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmayacaktır.

Mekân Kuralları

Etkinlik başlangıç saatinden en az 1 saat önce biletle birlikte etkinliğin kapısında olacak şekilde hazır olunması gerekmektedir.

Mücbir sebeplerle konser mekânlarında değişiklik olabilir. AKM yönetimi, yeni mekânda izleyicilerimize bilet numaralarına en yakın yeri temin edecek bir oturma planı hazırlayacaktır. Satın alınan biletler, mekân değişikliği nedeniyle iade edilmez.
Misafirlerin belirtilen oturma düzenine uyması zorunludur. Etkinlik boyunca yer değişikliği yapılamaz.
Mekânlarda belirtilen alanlar dışındaki yerlere yiyecek veya içecekle girmek, tütün ve tütün ürünleri tüketmek veya elektronik sigara kullanmak yasaktır.

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü