-

Devran-ı Şerif /(İDTMAUT) Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü

  • Konser

Devran-ı Şerif  /(İDTMAUT) Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü 

Devrân kelimesi Arapça "dâra" fiilinden türemiştir. Sözlükte bir şeyin kendi etrafında sürekli olarak dönmesi, tavaf etmek, bir yörüngede dönmek (feleklerin dönüşü), kanın damarlardaki döngüsü gibi anlamlara gelir.

Bir zikir türü olarak devrân ise âyinin belirli bir yerinde el ele tutuşularak veya eller omuzlara atılarak, yan yana veya arka arkaya halaka oluşturmak suretiyle, bir yöne devrederek yapılan zikre denir.

Devranda şeyh efendi halkanın ortasında zikri idare eder. Mukabele cemiyetlerinde bu nev’î hareketle zikreden tarîkler "devrânî" olarak isimlendirilmiştir. Halvetîlerin tümü, Mevlevîler, Bayrâmîler, Anadolu Kâdirîleri devrânî zikir icrâ eden tarîklerdendir.

Postnişin: M. Fatih ÇITLAK

Sanat Yönetmeni: Yüce GÜMÜŞ

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Sinema Tiyatro Tiyatro Konser Konser Spor Spor Tümü