Şehrinize özel içerikleri görebilmek için lütfen şehir seçin

Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    -

    İstanbul'un Kutsal Nağmeleri

    • Konser

    İstanbul'un Kutsal Nağmeleri

    • Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacaktır.
    • 6 yaş üzeri bilete tabidir. 6 yaş ve altı etkinliğe alınmamaktadır
    • Konsere geç gelen izleyiciler alkış arasında içeri alınacaktır. Geç kalan izleyiciler, önceden yerine oturmuş izleyicileri rahatsız etmeyecek ve salon düzenini bozmayacak şekilde uygun koltuklara yönlendirilecektir.

    Konser Solistleri:

    Kudsi Erguner Ney ve Yönetim

    Bora UYMAZ Ses

    Mehmet Hamdi DEMİRCİOĞLU Ses

    İlhan YAZICI Ses

    Safa KORKMAZ Ses

    Burak SAVAŞ Ses

    Hakan GÜNGÖR Kanun

    Hasan KİRİŞ Tanbur

    Giannis KOUTİS Ud

    Michalis CHOLEVAS Yaylı Tanbur

    Rıza MİRJALALI Tar

    Jacobus THİELE Perküsyon

    Tanrı aşkı, dini heyecanlar ve ayinler, o inançları oluşturan medeniyetlerin güzel sanatlarına da yansır. Bunun bir parçası olan müzikte de kural değişmez.

    Lakin mes, kantat, requiem gibi kilise müzikleri zamanla dini kisvelerinden arınıp, evrenselleşerek tüm konser salonlarında dinlenir hale gelmişken, diğer kutsal müzikler çoğunlukla ait oldukları mabetlerle sınırlı kaldılar.

    Buradan hareketle doğan İstanbul’un Kutsal Nağmeleri projesinin ilk amacı, Batı müziğinde olduğu gibi, değişik inançların zengin repertuarlarını da salt birer sanat eseri olarak dinleyiciye sunmak.

    Bunun yanı sıra, İstanbul’da asırlar boyudur süregelen dini ve kültürel etkileşimin altını çizmek, paylaşılan ruhani zevkin dil, din gibi farklılıklarının ötesinde olduğunu göstermek, Müslüman, Rum, Yahudi ve Ermenilerin farklı dillerde de olsa, aynı makamlarla eserler bestelediklerini hatırlatmak.

    Zira, özellikle XVII. yüzyıldan itibaren musiki ve şiire destek veren, hatta neredeyse tümü şair, bestekar olan padişahların sarayları ile Mevlevîhaneler, sadece Müslümanların değil, her dinin mensubunun yetiştiği birer müzik okuluydu. Angeli Efendi, Zaharya, Asdik Ağa, Moşe Faro, Tanburi İsak Fresco Romano, Hamparsum Limonciyan, Tatyos Efendi, Nikoğos Ağa, Bimen Dergezeryan, Leon Hancıyan, Yorgo Bacanos gibi yüzlerce müzisyen kiliseleri ve havraları için besteledikleri eserlerin yanı sıra günümüzde Türk Müziği olarak adlandırılan Divan edebiyatının şiirlerini de müziğe uygulamışlar, hatta aynı melodilere kendi dillerinde sözler ekleyerek, okumuşlardı. Neyzen Yusuf Paşa’nın meşhur segâh peşrevi İbranice ilahilere nağme olurken, Uri Uri adlı beyati makamındaki İbranice havra müziği İstanbul tekkelerinde de geçilmişti.

    Bu paylaşım sadece eserlerde değil, icrada da vardı. Tiryaki veya Fener Patrikhanesi’ndeki hanendelik görevi nedeniyle Lampadarios olarak da bilinen Petraki Péloponnésien aynı zamanda önemli bir neyzendi. Ortodox rahibi kıyafeti ile başta Galata Mevlevihanesi, tüm İstanbul dergâhlarında Neyzen başı olarak saygı görmüştü. Vefatında dervişlerin Patrik’in izniyle Mevlevi ayini okudukları ve tarikat geleneğine uygun olarak yanında bir ney ile defnedildiği de rivayet edilir. Büyük bestekâr Hamparsum Limoncuyan Yenikapı Mevlevihanesi’nde İsmail Dede’nin öğrencisiydi. Ermeni neyzen ve tanburi Oskiyam’ın yetiştirdigi müzisyen silsilesi ise Mesut Cemil Bey’e kadar uzanır.

    Bu güzel örneklerin sadece bir devrin nostaljisi değil, yaşamaya devam eden bir gelenek olması dileğiyle.

    Kudsi Ergüner

    Repertuar:

    1. Türkçe sözlü Tevşih

    Rast Makâmı

    Söz ve Beste: Şeyhül İslâm Es’ad Efendi (1570- 1625)

    Zâvil Makâmı

    Söz: Yunus Emre (XIII. yy)  Beste: Hacı Nafiz Efendi (1849-1898)

    2.  Rumca sözlü Bizans Müziği

    Uşşâk Makâmı (Birinci Plagal)

    Söz : Anonim  Beste Hanende Ioannis Koukouzelis (1280-1360)

    Rast Makâmı (Dördüncü Plagal)

    Söz: Davud Peygamber’e inen Zebur  Beste: Petros Peloponnesios  (1730-1777)

    3.  İbranice Sözlü Maftirim

    Segâh Makâmı

    Söz : Davud Peygamber’e inen Zebur, Beste : Haham Yehuda Ben Aroya (XVIII.yy)

    Nihavend Makâmı

    Söz ve Beste Anonim

    4. Ermenice sözlü Şaragan

    Acem Kürdî Makâmı

    Söz ve Beste anonim

    Ferahfeza Makâmı

    Söz ve Beste anonim

    5. Türkçe sözlü İlâhi

    Hicaz Makâmı

    Söz: Yunus Emre (XIII.yy)  Beste: Mehmed Kutbuddîn Dede (1862-1914)

    Hicaz Makamı

    Söz: Aziz Mahmud Hüdaî (1541- 1628)  Beste: Şahabeddin Efendi (XIX.yy)

    6. Arapça sözlü ilahi Şuğul

    Sabâ Makamı

    Söz ve beste : Zekâî  Dede (1825-1897)

    Rast  Makâmı

    Söz ve Beste : Zekâî Dede (1825-1897)

    7. Farsça Sözlü Mevlevî âyini

    Rast  Makâmı

    Söz: Hafez Şirazî (?-1390 )  Beste: İsmail Dede (1778-1846)

    Ferahfezâ  Makâmı

    Söz: Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (1207-1273)  Beste: Ismail Dede( 1778-1846)

    Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
    İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

    Sinema Sinema Tiyatro Tiyatro Konser Konser Spor Spor Tümü