-

Mevlevî Mukâbelesi Abdülbâkî Nâsır Dede’nin Acembûselik Mevlevî Âyin-i Şerîfi

  • Konser

Mevlevî Mukâbelesi Abdülbâkî Nâsır Dede’nin Acembûselik Mevlevî Âyin-i Şerîfi

Mevlevî Mukâbelesi: Asırlar boyunca mevlevîhânelerde yapılan semâ merâsiminin icrası.

Postnişin: M. Fatih ÇITLAK

Sanat Yönetmeni: Yüce GÜMÜŞ

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Sinema Tiyatro Tiyatro Konser Konser Spor Spor Tümü