-

Revnâknümâ Mevlevî Âyin-i Şerîfi İTTMT

60 dakika
  • Konser

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

'Revnâknümâ Mevlevî Âyin-i Şerîfi' 

Beste: Osman Nuri Özpekel 

 

Sanat Yönetmeni: M. İhsan Özer

Postnişin: Nezih Çetin

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü