-

Memleketim Antalya DOB

  • Müzikli Oyun

Memleketim

Memleketim eserinde toplumumuzun ortak hafıza deposu olan ve tarih içinden süzülerek
gelen zengin bir geleneğin ürünü olan türkülerimiz konu alınıyor. İnsan duygu ve
davranışlarındaki derin anlamları hümanistik bir bakış açısıyla ele alan türküler Türkiye'nin
ortak kültürel dokusuna bir ayna tutarken Memleketim eserinde de bu ayna sahneden
seyircilere kâh lirik, kâh eğlenceli, kâh ironik bir anlatımla dönüyor.

Eserde Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri,
yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerleri türküler üzerinden yansıtılıyor.
Türkülerin öyküleri ise çağdaş bir meddah anlatımı ile sanatçılar yoluyla iletiliyor.

Klasik Batı Müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türküler, opera sanatçıları
tarafından seslendiriliyor.

Bir uvertür, bir semah, eserin sonunda seslendirilen bir potpuri ile toplam 18 türkünün yer
aldığı eserde psikoloji, eğlence, hiciv, milli, geleneksel, söylenemeyeni söyleme, eğitici ve
ahlaki gibi işlevleri ile türkülerin eşsiz yol göstericiliği seyirci ile buluşuyor.
 

 

 
Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Sinema Tiyatro Tiyatro Konser Konser Spor Spor Tümü