-

Türküyem

  • Müzikli Danslı Oyun

Türküyem

Türkü kavramı; duygu, düşünce, hayal ve birey ya da toplum olarak doğumdan ölüme kadar yaşanan, insan ve toplumda iz bırakan bütün olayları dile getiren, sevinçli ya da üzüntülü zamanlardaki coşku ve heyecanı yansıtan, kaynakları genellikle
ozan, türkü yakıcı ve söyleyicisi kişilerden oluşan, halka mal edilerek anonimleşen, şölende, düğünde, toplantıda ve her türlü icra ortamında dillerden düşürülmeyen, icracısı, icra ortamı ve konusuna göre kendine has bir ezgiyle söylenen manzum ürünler olarak tanımlanabilir. Halkın iç âlemini yansıtan, beşikten mezara kadar bütün yaşayışını içine alan, en dikkate değer edebi mahsuller türkülerdir. Onda halkın acıları, sevinçleri, aşkları, büyük bir sadelik içinde, yüzyıllar boyunca, bütün canlılığı ile sürüp zamanımıza kadar gelmiştir. “Türküyem” de türkülerin klasik batı ve türk halk müziği enstrümanlarının eşliğiyle çok sesli seslendirildiği özgün bir metin içerisinde kaleme alınmış eserdir.

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü