-

I Awart Asıan Woman's Film Festivali

28 Mayıs 2019 Salı
  • Sinema Burada Festivali

15. IAWRT (Uluslararası Radyo ve Tele-vizyondaki Kadınlar Birliği) Asian Women's Film Festival Mart 2019'da yapılmıştır. IAWRT Hindistan Bölümü her yıl Dünya Kadınlar Günü'ne işaret etmek amacıyla bu benzersiz festivali düzenlemektedir. 2005'te kurulan bu festival, yıllar içerisinde, bilinçli bir biçimde Asyalı kadın film yapımcılarının özenle kurguladıkları hikayelerini anlatabildikleri bir platforma dönüşmüş ve dünya çapındaki katılımlarla güçlenerek ünlenmiştir. IAWRT Film festivali bütün dünyadaki Asya kökenli film yapımcılarının çalışmalarını gösterebilecekleri bir platform oluşturmaya gayret etmektedir. IAWRT nin Hindistan Bölümü, radyo ve televizyondan ağından 70 den fazla üyesiyle, en büyük gruplardan biridir. Festival her geçen yıl daha da büyümekte ve her yıl yeni ortaklıklar sağlanmakta, IAWRT'den alınan desteklerle feminist sorunlar, toplumsal cinsiyet, basın ve baş-ka konularda seminerler düzenlenmektedir. Festival çok değişik vurgularla, kadınların yaratıcılığı, dile dair ve kültürel çeşitlilik temaları vasıtasıyla kadının kullanmasını amaç edinmiştir. 
Katılımcı: Nupur Basu Ünvan: Film Yapımcısı, Yönetmen, Festival Küratörü, IAWRT Yönetim Kurulu Üyesi 
The 15th IAWRT (The International Associa-tion of Women in Radio and Television) Asian Women's Film Festival was held in March 2019. IAWRT India organizes this unique Asian women's film festival each year to mark Intemational Woman's Day. Launched in 2005, the IAWRT film festival has over the years, made a conscious effort to showcase narratives weaved by Asian women filmma-kers and grown in strength and reputation, with participation from around the world.The IAWRT film festival endeavors to showcase work by women filmmakers of Asian origin, from around the world. IAWRT, India chapter is one of the largest chapters of IAWRT with close to 70 members from radio and television.The festival has grown bigger with every passing year. It has built many partnerships over the years and with support from IAWRT International host a couple of seminars on issues of feminism in films, gender, media and more.The festival is a celebration of women refiected through creativity, linguistic and cultural diversity under a multiplicity of themes. 
Participant: Nupur Basu Title: Filmmaker, Director / Duralar of Festi-vals, Board Member IAWRT

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü