-

Hükmü Yok-Kabus-Sınırları Aşmak-Dokuz Adım-Tuzun İlhamı-Ağzını Aç

26 Mayıs 2019 Pazar
  • Sinema Burada Festivali

Hükmü Yok

Cinsiyet bilgisi içeren kimlik belgesi, günlük hayat pratiğinde farklı toplumsal cinsiyet kimliklerine nasıl etki eder? Bu film; basit ve gündelik bürokratik işlemlerde kimlik gösterme zorunluluğunun yarattığı çatışmayı, trans ve kuir deneyimleri üzerinden aktarıyor. 

How does the gendered ID(card) affect people of different gender identities in their daily lives? This docudrama presents trans and queer experiences to shed light on the con-flict generated by mandatory presentation of the ID(card) in most basic bureaucratic procedures(mail orders at the post office, change of residence, visa application, renting a house etc.) 

Kabus

Hala Puck'un sihirli tozunun etkisinde olan Titania, rüya ile gerçeği birbirinden ayırt edemez.
Still under the influence of Puck's magic ,  powder, Titania can't make the difference  between dream and reality. 

Sınırları Aşmak

Elim bir kazanın sonrasında Trent, peşini bırakmayan keder ve suçluluk duygusu ile  yaşamanın bir yolunu bulur.
In the wake of a tragic accident, Trent tries  to find a way to live with the grief and guilt that haunt him. 

Dokuz Adım

Gece tuvalete gitmek için uzun ve karanlık bir koridordan geçmesi gereken Saul başta olmak üzere küçük çocuklar için gece, ka-ranlık ve korku dolu olabilmektedir. Fakat babası, onu koridordan geçmeye ikna et-mek için elinden geleni yapar. Zira koridor
tehlikeli değildir ve babası korkacak bir şey olmadığını göstermek için o geçerken kori-dorun bir köşesinde Saul'u izler. 

The night can be dark and full of horror for small children, especially for Saul who has to cross a long dark corridor to get to the toilet at night. But his father is tıying his best to persuade him to cross. Because it is not dangerous and he will stand on one side of the corridor watching the whole time, so there is nothing to be afraid of. 

Tuzun İlhamı:Kristiana Zalewski

Salt Inspired Portraits, insanın okyanus ile bağlarını, kadınlık sorunlarını ve okyanusun verdiği güç ile destek konularını irdeliyor. Kristina Zalewski serbest dalışçılık yapmaktadır. Meditasyon etkisine sahip bu sporla rahatlayan Kristina'nın okyanusla bağı oldukça güçlüdür. 
Salt Inspired Portraits explore human connection to the ocean, challenges of femininity and the strength and support that the ocean provides. Kristina Zalewski is a free diver. Her connection to the ocean is strong, finding relaxation through her meditative sport". 

Ağzını Aç

Genç bir kadın hastanede babasına yardımcı olmaktadır ancak ilişkileri göründüğünden daha sancılıdır.
 A young woman assists her father in the hospital, but their relationship is more tormented than it seems. 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü