The Hotel of Waifs

Kimsesizler Oteli

1 Mart 2019 Cuma
  • Sinema Burada Festivali

Kimsesizler, evsizler, sahipsizler, düşkünler, ötekiler, unutulanlar, dışlananlar, istenmeyenler… Kimsesizler Oteli; evden çok uzakta geçici bir dinlenme yeri, karanlık bir lunaparkta solgun bir eğlence, ruhun dolambaçlı yollarında coşkulu bir gezinti.

Waifs, homeless, derelicts, almsmen, others, forgettens, outcasts, unwanteds… The Hotel of Waifs; a temporary resting place far from home, an amusement in a pale fun fair, an enthusiastic trip on roundabout ways of soul.

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü