-

Panoroma-Meksika Ultracinema

30 Ekim 2019 Çarşamba
46 dakika
  • Festival

Panoroma-Meksika Ultracinema
1. 
Filmin Adı: Que la Nación me lo demande 
Yönetmen: Jorge Bordello 
Süre: 6 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Milletin benden istediği çıplak bir kurgu. Cumhurbaşkanı, gönüllü olarak makamından istifa etmiş. Halk bu jeste karşı öfkeli değil. Onlar, kıtlık içinde var olmaya çalışan bir film endüstrisinin Meksikalıları. Herkes, her altı yılda bir, başa saran bir erotik komedi içerisinde; öyle ki nihayet, daha az politik bir bedenin keşfine veriyorlar. 
That the nation asks me is a fiction undressed. The president of the Republic, voluntarily resigns his investiture. The public does not have an anger for this gesture. They are the Mexicans of a film industry that has survived in scarcity. Everyone, every six years, participate in an erotic comedy to make the garments fly. And, finally, discover the less political body. 
2. 
Filmin Adı: De la naturaleza del hueso 
Yönetmen: Elena Pardo 
Süre: 3 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Film, bellek ve imaj kavramlarını iç içe geçirirken; Meksika hükümetinin şiddeti sürekli kılmak adına ortaya koyduğu gerekçelerin devamlılığını soruşturur.. 
The concept of memory and image are mixed in this piece to reveal the continuity in the justifications that the Mexican Government issues to perpetuate violence. 
3. 
Filmin Adı: Uroboros 
Yönetmen: Antonio Arango 
Süre: 9 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Ouroboros, genellikle bir serpent ile temsil edilen, kendi kuyruğunu saran bir hayvanla temsil edilmiş bir semboldür. Meksika metrosuna dair de böyle bir alegori vardır çünkü bu metro, o dönemki Meksika’nın ilerlemesinin bir parçasıdır. Planlanması ve inşaatı çok daha önce başlamasına rağmen; resmi olarak 1969’da açılmıştır. Film Mexico City belediye başkanının bir röportajından (1968) ve mevcut Meksika Devlet 
Başkanı’nın Ayotzinapa davası (2014) ile ilgili bir mesajından sesler kullanırken; aynı zamanda Meksika Başkan adaylarının manipülatif ses kayıtlarına yer vermektedir. 
There is an allegory to the Mexican subway because it was part of the Mexican progress at that time. Even though its planning and construction began much earlier; the Mexican subway was inaugurated in 1969 The film uses audios from a news interview to the Mexico City Mayor (1968) and actual Mexico President with a 
message about the Ayotzinapa case (2014). There are also manipulation audios from de candidates for the 
presidency in Mexico (2018) 
4. 
Filmin Adı: A nuestro tiempo 
Yönetmen: Annalisa D. Quagliata 
Süre: 7 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Bugüne dek cezasız kalmış bir devlet suçu olan Tlatelolco katliamı ile sona 1968 Meksika’sında gerçekleşen 
öğrenci eylemleri sırasında, öğrenciler tarafından çekilen ve uzun yıllar yasaklanmış “El Grito” filminden 
görüntüler kullanan film, kanayan yaraların bir yansıması olarak günümüzün bozuşuma uğratılmış imajlarıyla, 
Meksika’da artan şiddeti ve cezasızlığı tanımlayan, onayan bir geçmişi soruşturur.  
Appropriation short film that uses images from the documentary "El Grito" (Mexico, 1968). The student 
movement of 1968 in Mexico ends with a State crime that to date remains unpunished. The degraded images of "In our 
time" are a reflection on the old wounds still open, the past that defines and reaffirms the growing state of 
violence and impunity in Mexico 
5. 
Filmin Adı: No hurgues en los archivos pues no consta en actas 
Yönetmen: Daniel Valdez Puertos 
Süre: 5 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Meksika’nın modern tarihindeki en önemli görsel işitsel belgelerden olan El Grito’yu (Meksika, 1968) ele alan bir eser.  
Piece that revisits one of the most important audiovisual documents in the modern history of Mexico, El Grito (Mexico, 1968). 
6. 
Filmin Adı: La Mano Tendida 
Yönetmen: Jael Jacobo 
Süre: 6 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Leobardo López Arretche’nin “El Grito” belgeselinden üretilme film, gerçeği filme almak ve fotoğraflamak isteyen kameralı öğrencilerden, gücün jestleri olarak bir çocuğu selamlarken kullanılan ele ve 68 Meksika’sındaki öğrencilerin zafer işaretlerine filmin sembolik anlamları üzerine kurulmuştur. Yaşamlarımızı ve hatta insan oluşlarımızı genişletebilmek için parçalarına ayrılmış bir tarihin dikkate alınması gereken bir ekosu. 
Short film made from the Leobardo López Arretche documentary "El Grito", as an analysis of the hand and its symbolic charge from the greeting of a child, the V of victory of the students of Mexico in 1968, the gestures of power, the students with cameras to film and photograph the truth. History defragmented through time, converted into an echo to pay attention to, to apply it in our life as citizens, and above all, as human beings. 
7. 
Filmin Adı: Zapatista 
Yönetmen: Pablo Romo 
Süre: 2 dk. 
Yıl: 2018 
Sinopsis: Zapatista, önder Esther’in 2001’de Temsilciler Meclisi’nin önünde yaptığı, Meksika’nın yerlilerini savunan konuşmasının bir bölümünü de içeren deneysel bir kısa filmdir.  
Zapatista is an experimental short film that takes up a fragment of the speech that commander Esther gave in 2001 in front of the Chamber of Deputies, and that vindicates the indigenous peoples of Mexico. 
8. 
Filmin Adı: ¡Allá vienen! 
Yönetmen: Ezequiel Reyes Retana 
Süre: 8 dk. 
Yıl: 2017 
Sinopsis: ¡Allá vienen!, yakın zamanlarda Meksika’da kaybolan insanlar üzerine, kaybolan insanların ailelerinin ev yapımı filmlerinden kesitler kullanan ve Meksikalı şair Maria Rivera’nın “Los Muertos” (Ölüler) şiiri ile iç içe eçen buluntu görüntü deneysel bir filmdir.  
Experimental short film about the missing people in Mexico, young sisters and brothers, mothers and fathers, daughters and sons, mexican people lost, in the recently hard years in Mexico, seen through found footage of mexican families home movies and the poem: “Los Muertos” (The Dead) of the mexican poet María Rivera. 
 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü