-

Yarışma- Essay Films

30 Ekim 2019 Çarşamba
53 dakika
  • Festival

Yarışma- Essay Films
1.
Filmin Adı: 37 Movies for a Home  
Yönetmen: Arianna Lodeserto 
Ülke: İtalya 
Süre: 11’ 
Yıl: 2017 
Sinopsis:  60'lı ve 70'li yıllar İtalya’sında, mücadelenin zaruriyeti, militan olduğu kadar yeraltı, belgesel ve deneysel bir sinemanın iç içe geçtiği ‘Hemen Şimdi Sinema’ harekitini tetiklemiştir. Kendini neşeli ve komplocu bir yerde konumlandıran bu dolaysız sinema, sinematik şekilleri, dar sınırlarını ve üretken mantığını altüst etmenin yanı sıra, insan alışkanlıklarının alternatif biçimlerini anlatmayı da amaçlar. Bir Ev İçin Otuz Yedi Film, savaşçı kadınlar ve inşaat spekülatörelerinin arasındaki mücadeleye dair, dönemin arşiv görüntüleri, eleştiri ve eylemden oluşan görsel bir denemedir. 
At various times during the 60s and the 70s, the urgency of the struggle triggered “a cinema right now”, underground as well as militant, experimental as much as a documentary.  That immediate cinema, joyful and conspiratorial, intended to upset the cinematic shapes, its narrow boundaries and its productive logics, as well as to tell otherwise the alternative forms of human inhabitancy. Thirty-seven movies for a home is a visual essay made of film shreds and videotape flats, of fighting women and building speculators, of criticism and action. 
2. 
Filmin Adı: Mal de Ojo 
Yönetmen: Maria Paula Diaz 
Ülke: Şili 
Süre: 13’ 
Yıl: 2018 
Sinopsis:  Paula geçmişinden gelen bazı sahnelere saplantılıdır. Anıları onu günlük dünyadan uzaklaştırmakta ve kendi hafızasında yaşamaktadır. Bu saplantısı zihinsel imajlar ve film sahnelerini iç içe geçirir. Gerçek nerededir? Tekrar eden imajların süreğen trafiğine maruz kalan akıl ve göz, otantik, orjinal ve kendiliğinden olanı birbirine karıştırır. Sahneler hatırlanmakta mıdır? Görülen bir rüya mı yoksa bir film midir? 
Paula is obsessed with certain scenes from her past. These memories make her move away from the everyday world and live in her memory. Its fixation has it immersed in mental images and movie scenes. What is the reality? The constant traffic of ruminant images that pass through the mind and the eye confuses the own, the authentic, the original. Are my scenes remembered, is it a dream I had or a movie I saw?... 
3. 
Filmin Adı: The Choice is Already Made 
Yönetmen: Sam Kaufman 
Ülke: Birleşik Krallık, Zimbabwe 
Süre: 9’ 
Yıl: 2019 
Sinopsis:  The Choice is Already Made, iletişim yapıları, drone bakışı ve kolonyalist yankıların devamlılığı üzerinden düşünür ve teknoloji, mekan ve soyutlamanın kesişim noktasında kendini var eder. Film, tarihsel olarak sınamaya tabi tutulan Zimbabwe coğrafyasını temsil etmek için mavinin tonları arasında süzülür ve çağdaş kartografik estetiğin -yukarıdan bakışın- neo-kolonyal hafızayı ve tarihsel uygunluğu sürdürmedeki 
karmaşıklığını sorgular. 
The Choice Already Made is an essay film and an early component of an ongoing research project. It thinks through the formal structures of networks, drone vision and the continuing reverberations of colonialism at the intersection of technology, space and abstraction. The film attempts to filter representing historically contested geography in Zimbabwe through the gestures of the colour blue and it queries the complicity of 
contemporary cartographic aesthetics “from above” in perpetuating neo-colonial forgetting and historical 
appropriation.

4. 
Filmin Adı: Cevher 
Yönetmen: Dicle Naz Tohumcu 
Ülke: Türkiye 
Süre: 10’ 
Sinopsis:  Bikini Atolü ve Yozgat, ikisi de insanların umursamaması için yeterince uzak kabul edilen yerler. Radyoaktif bir hindistan cevizini Bikini Atolü’nden Yozgat’a getirerek sanatçı Markus Hoffmann, bu görünmez yerler 
arasında görünür bir bağ kurmaya çalışıyor. 
Bikini Atoll and Yozgat, both of these places are enough remote for people to not care about. Bringing a distorted radioactive coconut from Bikini Atoll to Yozgat, a city in the central anatolian region of Turkey, the artist tries to create a visible link between these invisible places. 
5. 
Filmin Adı: İda’nın Sesi 
Yönetmen: Özden Demir 
Ülke: Türkiye 
Süre: 10’ 
Yıl: 2019 
Sinopsis:  İda, bir evin duvarları arasından Kuzey Ege coğrafyasına bakarak bünyesinde birikenleri hatırlamaya çalışır. İda bu duvarların bulunduğu dağın adıdır aslında. İda bir çok kahramanın sesini aynı anda barındırarak farklı kimliklere bürünür; mitolojiden, tarihten, psikanalizden, aşktan ve de edebiyattan beslenerek kolektif bellekten katmanlı bir hikaye anlatmaya başlar. Homeros’tan başlayan anlatı bugüne kadar uzanarak İda’nın 
hafızasını temize çekmeye dair yakarışıyla son bulur. 
Through the walls of a house, Ida looks at the geography of the North Aegean and tries to remember all that has accumulated in her very fabric. Ida is actually the name of the mountain where these walls are located, but she embodies the voices of many heroes and assumes many different identities; she offers a multi-layered narrative from a collective memory nurtured by mythology, history, psychoanalysis, love and literature. The story begins with Homer and – reaching to this day – ends with Ida's plea to clear her memory. 
 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü