-

Yolu Festivalden Geçenler Kısa Film Gösterimleri ve Yönetmenler ile Söyleşi

1 Mart 2019 Cuma
  • Sinema Burada Festivali

Yolu Festivalden Geçenler Kısa Film Gösterimleri ve Yönetmenler ile Söyleşi 

Tarih: 26 Nisan Cuma
Saat: 19:00

Gösterimin ardından Ebru Ceylan, Natali Yeres, Yüksel Aksu, Hüseyin Karabey’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecektir.

Aynalar Suiti
Mirrors Suit
1993 / 7’ / VHS
Yönetmen / Director: Natali Yeres
Yapımcı / Production: Natali Yeres
Senaryo / Screenplay: Natali Yeres
İnsanlar, medyaların ve ideolojilerin sunduğu yapaylıkları yaşamak zorunda kalıyor. Filmin bir kızın kendi içindeki rahatsızlığının yansıtabildiği ve yansıtamadığı tüm yapaylıkları sorguluyor.
The mass media and the ideologies oblige the individual to live the dictated artificiality. The film tries to interrogate the meaning of individual and the anxietes of the individual.
Natali Yeres
1969 doğumlu yönetmen, 1986-87 yılları arasında tiyatro çalışmalarında bulundu ve reklam filmlerinde çalıştı. Halen TV dizilerinde ve sinema filmlerinde asistan olarak çalışmaktadır ve Marmara Üniversitesi 4 sınıf öğrencisidir. “Aynalar Suiti” ikinci kısan filmidir.
Born in İstanbul in 1969 Between 1986-87 she worked on theatrical studies and on commercials. She is a student at Marmara University and in the meantime she works as an assistant in TV serials and cinema films.4
--------------------------------------------------------
Dialog / Dialog 1997 / 5’ / Video
Yönetmen / Director: Hüseyin Karabey
Dünya Dağıtım / World Distrubution: Hüseyin Karabey
Bedenin ölümünün anlamsızlığı üzerine sohbet eden iki arkadaş, gecenin ilerlemesiyle tartıştıkları konuyu da bir anlamda çözüme ulaştıracağına inandıkları bir karara varırlar.
Two firends having a chat about the meaningless of the death of the body, end up with a decision that may solve the discussion.
Hüseyin Karabey 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Çeşitli kısa film ve belgesellerde görev aldı. Halen Marmara Üniversitesi G. S. F. Sinema - TV Bölümü’nde öğrenimini sürdürmektedir.
He was born in İstanbul 1970, and worked in productions of several short films and documentaries. Currently, he is student at Marmara University, Faculty of Fine Arts, Dept. of
Cinema - TV
--------------------------------------------------------
Kıyıda / On the Edge
1998 / 7’ / 35mm
Yönetmen / Director: Ebru Yapıcı
Dünya Dağıtım / World Distrubution: Ebru Yapıcı Film, kentin kıyısında yaşayan bir ailenin gündelik hayatından kesitleri ve ailenin küçük oğlunun sadece uzaktan görebildiği “kent”e olan merakını konu alıyor.
The film subjects the cross-section of the life of a family living on the edge of a city and the curiousity of their little son about it.
Ebru Yapıcı
1976 yılında Ankara’da doğdu. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde öğrenimine devam eden yönetmen, “Kıyıda” filmiyle 19 İFSAK Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü aldı. She was born in 1976 She won the First Prize with “Kıyıda” in the 19th IFSAK Short Film
Competition. Currently she is a student at Marmara University, Faculty of Fine Arts, Cinema- TV department.
--------------------------------------------------------
Goy Goy / Goy Goy
2004 / 15’ / Dijital Digital
Yönetmen / Director: Mehmet Bahadır ER
Dünya Hakları / World Sales: Protim Birkaç serseri hırsızlık yapmak için girdikleri evden kamera çalar ve birbirini çekmeye başlar. Bu çekimin izlenebileceğini düşünmeden… Thiefs stole a camera and start shoting themselves. Without considering the consequences.
&
Umut / Hope
2006 / 14’ / 35mm
Yönetmen / Director: Mehmet Bahadır Er
Dünya Hakları / World Sales: Protim Video Production Mustafa içerdedir; umutsuzluk yol kesen bir gulyabani, acz ve çaresizlik düşünceleri ise ruhu öldüren birer hastalıktır. Tarihte yol alanlar, hep inançla, ümitle yol almıştır…Mustafa is a prisoner. Despair is a road agent freak; thoughts of helplessness and desperation are diseases that kill the soul. The ones who move along through history always have kept faith and hope.
Mehmet Bahadır Er
1982 Kocaeli doğumlu olan yönetmen halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite,Sinema Televizyon Merkezi öğrencisidir.
Born in 1982, Kocaeli. Still he is a student at Mimar Sinan Fine Arts Faculty Cinema-TV Center.
-----------------------------------
Zamanın Labirentinde Karşılaşma / Meeting at the Labyrinth of Time

Yönetmen / Director: Yüksel Aksu
Yapımcı / Production: Osman Aksu, Hüseyin Çakır, Sami Çilce, Kalbiye Kurtbaş
Senaryo / Screenplay: Ali Sabuktay, Yüksel Aksu
1993 / 21’ / VHS
Bir bireyin özelinde 12 Eylül öncesi ve sonrası gelgitlerini anlatmaya çalışan filmde bir bireyin tarihinden bir diğerinin tarihine geçerken, özne ve nesne, kahramanlık ve alçaklık, korku ve akıl, geçmiş ve şimdiki zaman yer değiştirip iç içe geçerek yeni bir anlam(sızlık) bulur.
Film tells about the tides of the time before and after September 12, in one individual’s private. And while passing through one individual’s history to the others’s, the subject and the object, the heroism and vileness, the fear and the wisdom, the past and the present will be shaped in a new meaning(less).
Yüksel Aksu
1966 Ula-Muğla doğumlu yönetmen, Buca Eğitim Fakültesi son sınıftan atıldıktan sonra D.E. Ünv. G. S. F. Sinema - TV Bölümüne girdi.Halen son sınıf öğrencisidir.
“Zamanın Labirentinde Karşılaşma” ilk kişisel çalışmasıdır. The director was born in 1966 in Ula-Muğla. After, he has been discharged from institute of Buca, he attended to D. E. Unv. Fac. of Fine Arts Cinema-TV Dept. He is a student in the same school. “Meeting At The Labyrinth Of Time” is his first film.
 

 

 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü