-

Bercolana Internatıonal Women's Film Festival

26 Mayıs 2019 Pazar
  • Sinema Burada Festivali

1993 yılında başlayan festival, filmler ve diğer faaliyetler aracılığıyla yıl boyunca kadınların sinema mirasına yaptıkları yenilikçi katkıları ön plana çıkaran bir projedir. Kadınların işitsel görsel kültürünü görünür hale getirip, dünyanın dört bir yanından yönetmenlerin fılmlerini ekrana getirerek ve kadınların işitsel görsel gelişimine katkılarının önemini gözler önüne sererek kadınların öncülük ettiği filmleri desteklemeyi amaçla-maktadır. 2019 yılında Mostra, 27. yılını kutlarken kültür hayatının demirbaşlarından birine dönüştüğünü, yaratıcı süreçlerle ile ilgili tartışmalara giderek daha fazla önem veren alternatif bir gösteri platformu olduğunu ve akımlar, gruplar ve kadın örgütleri ile birlikte daha ilk gün oluşturulan ağ sayesinde feminist bir sembol olduğunu göstermektedir. 
Katılımcı: Marga Almirall Ünvan: Festival Program Sorumlusu 
The festival initiated in 1993. is a project that highlights the innovative contributions of wornen to cinematographic heritage through the programming, throughout the yaar, of fil-ms and other activities. It aiıns to prornote 
filmrnakers frorn around the worki and thus demonstrating the importance of women's contribution to the development of audiovi-sual creation. This year 2019 the Mostra has reached its 27th edition and demonstrates that it has become a stable cultural space and arı altemative exhibition platfomı incre-asingly committed to the debate on creative processes, as well as a feminist referent due to the networking which has been establis-hed since its beginning with the movements, groups and women's organization. 
Participant: Marga Almirall Title: Festival Programmer

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü