A Tragedy on Unfortunate Encounters and Glancing Away

Talihsiz Karşılaşmalar ve Göz Kaçırmalar Üzerine Bir Trajedi

1 Mart 2019 Cuma
  • Sinema Burada Festivali

Yavuz Gözeller’in Super 8 mm ile sinema tarihine referanslar vererek 2017 İstanbul’unda çektiği görüntüleri, Erdoğan Bidav yine filmin içinde kurgular. Bidav, 80 darbesine takiben dijitalleşmeyle mesleğini neredeyse yitirme noktasına gelen, günümüz Türkiye’sinin belki de yaşayan tek analog film kurgucusudur. Film, kimyasal filmden dijital filme geçişteki bu tarihsel kırılmayı, salt görüntünün mefhum zamanla film hafızası ve üretimi bağlamında etkileşimini, seyir deneyimi üzerinden sorgular.

 

Within the movie, Erdoğan Bidav montaged Yavuz Gözeller’s scenes that had been taken with Super 8 mm in Istanbul in 2017 which refer to the history of cinema. Bidav was almost went out of business due to the digitalization coming along after the 1980 coup; yet today he is probably the only analog film-editor in Turkey. The movie scrutinizes the historical rupture of the transition to digital film from celluloid, the interaction of the pure image with time as a concept within the context of production and memory of the film over the experience of watching.

 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü