-

Yarışma- Future Shock

30 Ekim 2019 Çarşamba
70 dakika
  • Festival

Yarışma- Future Shock
1. 
Filmin Adı: Primer 
Yönetmen: CROSSLUCID 
Ülke: Almanya 
Süre: 8’ 11’’ 
Yapım Yılı: 2019 
Sinopsis:  Bakış açısında değişikliğe davet eden Primer, melez göçebeler, çağdaş anlam ve merak adaları içinde gelişerek, duyusal hayallerin ve gökselliğin eşsiz yazıt yüzeyini oluştururlar. Çeşitliliğin gerçeğin şartı olduğu yerde, insanın karşılaşabilmesi için formüle edilecek bir alan, sınırsız yeni bir şefkat ve empati alanı potansiyeli taşımıyorsa hiçbir zaman gerçekleşemeyecek.  
Primer invites a shift in perspective. Hybrid nomads evolve within islands of contemporary meaning and wonderment, creating a fabulous surface of inscription of sensorial dreams and divinities. A newly formulated space for human encounter that may never occur, but bears the potential of a new 
unrestrained space of compassion and empathy, where diversity is a condition of truth. 
2. 
Filmin Adı: Deep Machine Learning 
Yönetmen: Jol Thompson 
Ülke: Almanya 
Süre: 9’ 24’’ 
Yapım Yılı: 2018 
Sinopsis:  Robotik ve ‘AI’ bir dizi politik, sosyal ve estetik soruyu ortaya çıkaran insan yapılarıdır. Örneğin, Deep Time Machine Learning'de, Industry 4.0'dan insan algılayıcı bir robot kol, 206 yıllık bir taş aleti ve 18. yüzyıldan kalma bir mekanik hesap makinesini (tamamen işlevsel “dört aşamalı” ilk hesaplama cihazı) araştırabiliyor. İnsanlık tarihinin tekniğe ait olan bu kalıntılarının her biri ise, robotun bakışlarını yansıtacak ölçüde, I Ching’e ait eski Çin kehanet sisteminde Leibniz’in keşfettiği ikili aritmetik sistemini işaret eden sekizgen bir aynaya arkeo-hesaplamaya olanak sunan bir eksende yerleştirilmişti. Ocak 2017'de yayınlanan AB’nin “Medeni Hukuk ve Robotik Komisyonu Raporuna İlişkin Raporu”ndan alıntılar, akıllı makinelerin 
öznelliğini ve tüzel kişilik durumlarını ve bunlardan türetilen yükümlülükleri tanımlayan gereklilikleri tanımlama ihtiyacını açıklarken de özellikle bu videoyu vurgular. 
Robotics and ‘AI’ are human constructs that enact a number of political, social and aesthetic questions. In Deep Time Machine Learning, a human-sensing robotic arm from Industry4.0 investigates a 206,000-year-old stone tool and an 18th century mechanical calculator (the first fully functional ‘four stage’  computation device). These relics of technical ancestry are each placed on an octagonal mirror, reflecting the robotic gaze through an archeo-computational axis that gestures towards Leibniz’s discovery of binary arithmetic within the ancient Chinese divinatory system of I Ching. Excerpts from the EU 'Report to the Commission on Civil Law and Robotics', published in January 2017, punctuate the video, describing the 
need to define the subjectivity of intelligent machines, as well as their legal personhood status and the liabilities that derive from their implementation (not to mention the serious threats they pose to human social organization). 
3. 
Filmin Adı: Francine Was A Machine  
Yönetmen: Marte Aas 
Ülke: Norway 
Süre: 13’ 40’’ 
Yapım Yılı: 2019 
Sinopsis:  Filmin başlangıç noktası, Rene Descartes'in mekanik kızıyla ilgili hikaye. Fırtınalı bir deniz yolculuğunda, denizcilerin kabininde bulması sonucu dehşete düşerek denize fırlattıkları ölü kızı Francine'in yerine insan görünümlü bir makine yaratmış, bu rasyonellik ve bilim adamı hakkında bir masal. Film, bu hikayeyi yapay zeka ile seks bebekleri üreten bir atölyenin görüntüleri ile birleştiriyor. Gövde parçaları ve elektronik aksam, ten rengi silikon ve döküm kalıpları bu yerde bir araya geliyor. Film ayrıca, denizin dibinden Descartes'ın oyuncak bebeğinin mekanik ömrünü nerede bitirdiği ve yaratıcısının rasyonel dualist dünya görüşünden kaçtığında ne olduğu üzerine spekülasyon yapan, sefalopodların görüntülerine yer 
veriyor. 
The film ́s starting point is the story about Rene Descartes’ mechanical daughter, a fable about a man of rationality and science creating a human-looking machine in the place of his dead daughter Francine. During a travel through a storm at sea, the seamen discovered the doll in Descartes’ cabin and horrified threw it into the ocean. The film intertwines this story with images from a workshop producing sex dolls with artificial intelligens. Body parts and electronics, flesh colored silicon and casting molds are inhabiting this place. The film also shows images of cephalopods from the bottom of the sea, speculating on where Descartes´s doll ended her mechanical life and what became of her when she escaped the rational dualist world view of of her creator. 
4. 
Filmin Adı: The Smile of Mannequins 
Yönetmen: Asur Fuente 
Ülke: İspanya 
Süre: 17’ 40’’ 
Yapım Yılı: 2019 
Sinopsis:  Birkaç cansız manken sergilendikleri mağaza vitrinlerini terkederler. ‘The Smile of Mannequins’ mutluluk kavramı üzerine üzerine görsel bir makale sunar. 
Several mannequins have left their shop windows. A visual essay about human (un)happiness. 
5. 
Filmin Adı: The Sasha 
Yönetmen: María Molina Peiró 
Ülke: Hollanda 
Süre: 20’ 17’’ 
Yapım Yılı: 2019 
Sinopsis:  
Astronot Charles Duke, 1972’deki Apollo XVI görevinde Ay yüzeyinin fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü bir kamerayla çekmekten sorumludur. Duke’un hikayesinden yola çıkan film, insan bakış açısının Dünya’ya, zamansal ve mekansal sınırlamalarımızla olan sürekli mücadelemize dair bir hikaye sunar. Uzayın keşfedilmesinden siber uzaya, 1972’deki analog Ay’dan bugün Google Earth’teki sanal Ay’a. ‘Sasha’ paralel evrenler içinde sonsuzluğun fotoğraf kareleri ve arayüzler arasında kaybolduğu yerde kendini var eder. 
In 1972 the astronaut Charles Duke landed on the Moon on the Apollo XVI. He was in charge of taking photos of the lunar surface with a high-resolution camera. 'The Sasha' is a story about the human perspective on Earth and our constant struggle with our temporal and spatial limitations. From the exploration of space to cyberspace, from an analogue Moon in 1972 to a virtual Moon in Google Earth today. A film about parallel universes where eternity seems to be lost between frames and interfaces. 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Seanslar ve Salonlar
Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü