-

Özgün Çakar Özdemir Atölye Çalışması

  • Atölye

Özgün Çakar Özdemir Atölye Çalışması


KONU: Metinden Sahneye Oyuncunun Yolculuğu
Bu atölyede, yazılı bir oyun metnindeki bir karakterin, isteğinden eylemine giden yolda, oyuncunun karakteri yaratım süreci üzerine çalışılacaktır. Atölye iki aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşaması Stanislavski ve Grotowski’nin “Fiziksel Eylemler
Yöntemi” üzerinden bir çalışma biçimi önermektedir. Bu aşamada öncelikle metindeki verili koşullar üzerinden karakterin nasıl analiz edilebileceği üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma yapılacaktır. Atölyenin ikinci aşaması ise, fiziksellik bağlamında karakterin tasarımına yönelik olacaktır. Bu aşamada Rudolf Laban’ın “Hareket Eforları” üzerinden karakterin hareket etme biçiminin niteliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu noktada oyuncunun karakter tasarımında hem bedeninin hem de bedenin bir parçası olarak sesinin kullanımı üzerinde uygulamalı olarak
durulacak ve katılımcının kendi olanaklarını keşfetmesi yönünde çalışılacaktır. Katılımcıların atölye öncesinde Anton Çehov’un “Üç Kızkardeş” metnini okumaları gerekmektedir.
Atölye oyunculukla profesyonel veya amatör olarak ilgilenen herkese açıktır.

Kontenjan maksimum 20 kişidir.
Atölye süresi 2 gün, günde 4 saat olmak üzere toplam 8 saattir.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü
Araştırma Görevlisi Özgün Çakar Özdemir

 

Yorumunuz Başarıyla Gönderildi.
İşlemeniz yapılırken bir hata oluştu

Sinema Tiyatro Konser Opera&Bale Tümü