Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    Online Zirve Hukuk Semineri

    Online Zirve Hukuk Semineri

    • Eğitim
    • Seminer

    Online Zirve Hukuk Semineri

    12-13-14-15-16-17-18-19 Aralık 2022
    30 Oturum / 30 Sertifika
    30 gün İzleme İmkanı

    ✅E devlet den sorgulanabilir üniversite onaylı belge ( isteğe bağlı )

    Sertifikalar Dijital olarak Telefonlarınıza SMS ile yollanmaktadır. Basılı İsterseniz Ek Ücrete Tabidir

    İsteğe Bağlı 👇
    E devlet üzerinden sorgulanabilir
    Üniversite onaylı Belge

    Eğitmenlerimiz ;

    Muharrem ÖZEN
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: ‘Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı”

    Pervin SOMER
    Ünvan: Prof Dr / Avukat / Arabulucu
    Konu: Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku'nda Arabuluculuk

    Ahmet GÖKCEN
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Mal Varlığına Karşı Suçlar : Dolandırıcılığa Karşı Suçlar

    Mehmet Emin ARTUK
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Çoklu öldürmeler sebepleri, seri erkek, kadın katiller, fiilleri işleme tarzları, aralarındaki farklar. Örnekler ile işlenmesi

    Serap Keskin KİZİROĞLU
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Türk Ceza Kanunu'nda Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

    Köksal BAYRAKTAR
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları

    Süheyl BATUM
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri

    Ali Dursun ULUSOY
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Covid Pandemi Döneminde Tam Yargı Davaları ve İdare Hukukunun Yeri

    Şebnem Akipek ÖCAL
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Viyana Satım Antlaşması

    Ziya AKINCI
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Tahkimde Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi

    Arzu OĞUZ
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Şirketlerin kimliği marka nedir? Marka olabilecek işaretler ve hukuki koruma yolları

    Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Spor Hukukunun Güncel Sorunları

    Gülsün AYGÖRMEZ
    Ünvan: Prof Dr / Avukat
    Konu: Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Muhakeme Stratejileri

    Metin GÜNDAY
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: İdare Hukuku’nda İptal Davaları

    Selami KURAN
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Uluslararası Deniz Hukuku kapsamında Doğu Akdeniz Sorunları

    Nevzat ALKAN
    Ünvan: Prof Dr
    *Konu:* Güncel Gelişmeler Işığında Adli Tıp

    Hasan İŞGÜZAR
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Muris Muvazaası Davaları

    Haluk BURCUOĞLU
    Ünvan: Prof Dr
    Konu: Kira Tespit Davaları

    Zerrin TOGAY
    Ünvan: Emekli Hakim
    Konu: Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Tedbirler

    Suat TÜRKAY
    Ünvan: Emekli Hakim
    Konu: Bir Hakimin Perspektifinden Meslek Etiği

    Mehmet Ruşen GÜLTEKİN
    Ünvan: Dr. /Hukukçu / Akademisyen
    Konu: Feto Davaları ve 15 Temmuz Sürecinin Ülkemize Etkileri

    Cengiz APAYDIN
    Ünvan: Dr. / İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı
    Konu: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

    Hasan SINAR
    Ünvan: Doç. Dr. / Avukat
    Konu: Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele

    Ayhan GÖDEKMERDAN
    Ünvan: Avukat
    Konu: CMK’da Tutuklama Kurumu ve Makul Süre

    Nazan MOROĞLU
    Ünvan: Avukat / İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı
    Konu: Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi

    Mustafa KÖROĞLU
    Ünvan: Avukat
    Konu: Bir Avukatın Perspektifinden Meslek Etiği

    Selçuk ENER
    Ünvan: Avukat / Arabulucu 
    Ener Akademi Kurucusu
    Konu: İş Hukukunda Organik Bağ ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

    Turgay ÖZCAN
    Ünvan: Avukat 
    Konu: Vergi Hukuku Davaları 

    Ali Baran ÖZTÜRK
    Ünvan: Avukat
    Konu: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Yargıtay kararları ışığında Simsarlık Sözleşmeleri

    Yiğit Gökçehan KOÇOĞLU
    Ünvan: Avukat 
    Konu: Resmî Belgeler’de Sahtecilik Suçları ve Görevi Kötüye Kullanma

    12 Aralık 2022  Pazartesi
    18.00 ile 22.00 saatleri arasında

    13 Aralık 2022 Salı 
    18.00 ile 22.00 saatleri arasında

    14 Aralık 2022 Çarşamba
    18.00 ile 22.00 saatleri arasında

    15 Aralık 2022 Perşembe 
    18.00 ile 22.00 saatleri arasında

    16 Aralık 2022 Cuma 
    18.00 ile 22.00 saatleri arasında

    17 Aralık 2022 Cumartesi 
    10.00 ile 19.00 saatleri arasında

    18 Aralık 2022 Pazar 
    10.00 ile 19.00 saatleri arasında

    19 Aralık 2022  Pazartesi 
    18.00 ile 22.00 saatleri arasında

    NOT: Seminerimiz Herkese Açıktır

    • Gününde ve saatinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, bilet bedeli ve hizmet bedeli iadesi ve/ veya değişiklik yapılması mümkün değildir. Gün ve saatinde kullanılmayan biletlerin iadesi için Biletinial’dan talepte bulunulamaz.

    • Biletinizi mücbir sebep ya da etkinliğin iptali haricinde herhangi bir sebeple kullanılamayacak iseniz, en geç etkinlik saatinden 48 saat önceye kadar, Biletinial ile irtibata geçebilirsiniz.

    • Organizasyon sahibi kurum ve/veya kuruluşlar konser verilecek alanlarda ve/veya konser salonlarında oturum düzeni ve planında uygun gördüğü durumlarda yer değişikliği yapma hakkına sahiptir.

    • Kullanıcı Biletinial üzerinden satın almış olduğu biletler için etkinlik için geçerli olan yaş sınırı kurallarına uyduğunu kabul eder. Yaş sınırları için satın alınan biletin etkinlik mekanında kimlik ibrazı zorunlu olacaktır.

    • Etkinliğe ait indirimli bilet tanımı olması ve indirimli bilet seçeneği ile bilet satın alınması durumunda Kullanıcı bu indirimli bilete tabi olduğu kabul ve tahaahüt eder. İndirimli biletler için satın alınan biletin etkinlik mekanında kimlik ibrazı zorunlu olacaktır.

    • Etkinlik saatine geç kalınması durumunda Biletinial kullanıcının etkinlik mekanına alınması konusunda hiçbir şekilde sorumlu değildir.