Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    Sevil Berberi Antalya DOB

    Sevil Berberi Antalya DOB

    160 dakika
    • Opera

    Sevil Berberi

    KONU

    Olay 17. yüzyılın ortalarında, İspanya’da, Sevilla kentinde geçer.

    Birinci Perde

    Sevilla kentinin bir sokağında, sabaha karşı bir grup müzisyen Bartolo’nun evinin önüne sessizce yaklaşırlar; başlarında Kont Almaviva’nın uşağı Fiorello vardır. Hemen ardından Kont da gelir ve müzisyenler eşliğinde serenat söyler. Bu serenat, Kont’un aşık olduğu Rosina (Bartolo’nun koruması altında güzel bir genç kız) içindir. Şarkı biter bitmez konağın balkonunda bir kadın gölgesi görülür; bu Rosina’dır; Kont mutluluktan havaya uçmaktadır. Fiorello ve diğer müzisyenlere bol bahşiş vererek oradan uzaklaşmalarını ister... Kont bu davranışını her sabah sürdürmektedir. Amacı bu güzel kızla evlenmektir. Amacına ulaşmak adına sokakta rastladığı Sevilla’nm ünlü berberi Figaro’dan yardım alacağı düşüncesindedir. Figaro, her sabah işine giderken kıvançla şarkı söylemekte, mesleğinin her sınıftan insan için sırdaş olma ayrıcalığı sağladığına inanmaktadır. Ona göre dünyada hiçbir meslek berberlik kadar halkın tüm katmanlarının, soyluların, kadınların, şövalyelerin tüm sırlarını paylaşma olanağı sağlayamazdı. Bu ayrıcalık sayesinde Figaro her yere çağrılır, her şeye koşardı... Kont, Figaro’ya kendisini tanıtarak; güzel bir kıza âşık olduğunu, bu güzelin doktorun kızı olduğunu zannettiğini, evlerinin de karşıda olduğunu söyler. Figaro, Kont’un gösterdiği evi görünce eğlenceli bir şeyle karşılaştığını anlar ve anlatmaya başlar: Doktorun Rosina’nın babası değil hamisi olduğunu söyler. Bu sırada evin penceresi açılır, Rosina görünür ve Kont’a bir mektup atar. Bunu fark eden Bartolo, Rosina’yı azarlar; kızı kıskandığı için pencereden uzak durmasını tembihlemiştir. Kont, Rosina’nın mektubunu heyecanla okur; güzel kız mektupta Kont’a adını ve mesleğini sormakta, kendisini Doktor Bartolo’nun elinden kurtarmasını istemektedir. Mektup Kont’u çok memnun etmiştir. Kıza adının Lindoro olduğunu söyler ve elbette Rosina’ya yardım edecektir. En önemli yardımcısının da berber Figaro olacağı kanısındadır. Bartolo’nun evinin kapısı açılır; dışarıya çıkan Bartolo hizmetçisine Don Basilio’yu çağırmaya gideceğini söyler, kapıyı dışarıdan kilitleyerek uzaklaşır. Olanları takip etmekte olan Kont, Don Basilio’nun kim olduğunu merak eder. Bu bilgi de elbette Figaro’dadır ve bu bilgiler karşılığında Kont ona yeteri kadar ödeme yapacaktır. Don Basilio yaşlı, entrikacı, şarlatan biridir; Rosina’ya müzik dersi vermektedir. Figaro ayrıca Kont’a Rosina’ya yaklaşmasının da bir yolu olduğunu; bunun için bugünün bir firsat doğurduğunu söyler. Şöyle ki; şehre yeni gelecek olan kıtanın komutam kılığına girip sarhoşmuş gibi yaparak Rosina’nm odasına girebilecektir... Kont ve Figaro bu işbirliğinden son derece mutludur. Kont sevdiği kadına ulaşacak, Figaro ise çil çil altınlar kazanacaktır.

    Bartolo’nun evinde güzel Rosina yalnızdır. Lindoro olarak tanıdığı Kont Almaviva’ya olan aşkını bir şarkı ile anlatmakta; Kont’un kendisine yardım edeceğini ve zalim koruyucusunun elinden kurtaracağına inanmaktadır... Figaro, gizlice Bartolo’nun evine gelerek Rosina ile görüşür; kıza sevdiği genç ile buluşmaları için birtakım planlan olduğunu söyler. Görüşme sürerken Bartolo hışımla eve gelir; Figaro zaman kaybetmeden perdenin arkasına saklanır.

    Bartolo, Figaro’nun sahtekar biri olduğunu, verdiği ilaçlar yüzünden birçok insanın hasta olduğunu, bu nedenle de Rosina ile görüşmesinden rahatsızlığım dile getirerek, uşak ve hizmetçisinden hesap sorar. Ancak aynı ilaçlardan uşak ve hizmetçi de rahatsızlanmış, biri sürekli aksırmakta, diğeri ise ayakta duramamaktadır. Bu sırada Don Basilio gelir. Bartolo, Basilio’ya Kont Almaviva’nm evinin çevresinde dolaştığını, zaman kaybetmeden Rosina ile evlenebilmesi için yardımına ihtiyaç duyduğunu söyler. Şarlatan Basilio, iftira, fitne fücur sayesinde dostuna yardım edeceğini ve evlenmelerini sağlayacağını söyler; iki ihtiyar dışarı çıkarlar. Figaro, her şeyi gizlice duymuştur. Hemen Rosina’ya yaklaşarak olanları anlatır. Figaro ayrıca, Lindoro adlı genç ve yakışıklı delikanlılının akrabası olduğunu ve onu delice sevdiğini söyler. Figaro’ya inanan Rosina ona sevdiği adam için yazdığı mektubu verir. Bu sırada yeniden eve dönen Bartolo, masanın üzerindeki kağıtlardan birinin eksildiğini fark eder, üstelik kalem de kullanılmıştır. Rosina, kağıt kalemle resim yaptığını söylese de ihtiyar kuşkulanmaya devam eder. Bir süre sonra, sarhoş bir asker kılığında Kont gelir; bu durum Bartolo’yu iyiden iyiye rahatsız etmektedir. Kont bir fırsat bularak Rosina’ya yaklaşır ve ona Lindoro olduğunu söyleyerek bir mektup verirken zarf elinden düşer; kız hızlıca mendili mektubun üzerine atarak yerden alır. Bartolo olanları görmüştür; mektubu derhal kendisine vermesini ister; Kont, olanları gizlemek adına Bartolo’yu düelloya davet ederken, Rosina mektubu çamaşır listesiyle değiştirerek ihtiyara verir. Doktor Bartolo olanlardan büyük rahatsızlık duymaya devam eder; sarhoş askerin evinde ne işi vardır? Bu sarhoşu derhal kovacaktır. Birilerinden yardım ister. Figaro ortaya çıkarak, dışarıda askerlerin beklemekte olduğunu söyler. Hemen ardından da başlarında bir komutan olmak üzere bir grup asker Bartolo’nun evine girerler; içeriden gelen gürültü onları rahatsız etmiştir. Kargaşadan yararlanan Kont Almaviva, gizlice kimliğini komutana gösterince tüm askerler esas duruşa geçerler.

    İkinci Perde

    Bartolo evinin kütüphanesinde oturmuş olup bitenleri anlamaya çalışmakta; Rosina ise klavsen başında müzik dersi çalışmaktadır. Müzik öğretmeni kılığındaki Kont içeri girer; adının Don Alonso olduğunu, Don Basilio’nun öğrencisi olduğunu ve Basilio hasta olduğu için ders yapmak üzere geldiğim söyler. Kont, -Bartolo’nun güvenim kazanmak adına- Rosina’nın kendisine yazmış olduğu mektubu, “Almaviva’nm odasmda buldum, belki işinize yarar” diyerek Bartolo’ya verir. Mektubu memnuniyetle alarak cebine atan Bartolo, (sözde) Alonso’ya güven duyduğunu ilan ederek müzik dersi vermesine razı olur. Oyun tutmuştur. Kont ve Rosina müzik dersi yaparken, Bartolo onları şüpheyle izlemektedir. Rosina’nın söylediği opera aryalannı çok zevksiz bulduğunu ilan ederek gençliğinde moda olan şarkıları anlatmaya koyulur. Hiç beklenmediği halde Figaro içeri girer; Bartolo’yu tıraş etmek üzere gelmiştir; aslında randevusu bir sonraki gündür; ancak yoğun işleri nedeniyle bugün gelmiştir tıraşa. Figaro’nun asıl amacı Rosina’yı kaçırmak için balkon kapısının anahtarlanı çalmaktır. Berber, Bartolo’dan takımlarım alabilmesi için anahtarları ister ve alır almaz dışarı çıkar. Dışarıda birden bir gürültü kopar; Bartolo ne olduğunu anlamak için dışarı çıkar; o sırada genç sevgililer birbirlerine olan aşklarını itiraf ederler. Bir süre sonra, Bartolo ve Figaro içeri girerler; Bartolo, Figaro’nun sakarlıkları nedeniyle onu azarlamaktadır. Her şey yolundayken, asıl müzik öğretmeni Don Basilio çıkagelir. Her şeyin bir anda karışacağım gören Kont, o’nun eline bolca para sıkıştırarak oradan uzaklaşmasını sağlar. Bu arada Figaro da anahtarı Kont’a verir ve Bartolo’yu tıraş etmeye devam eder. Bunu yaparken klavsen başındaki Rosina ve Kont’un Bartolo tarafından görünmelerine de engel olmaktadır. Bartolo olanları anlamaya başlar ve hemen ardından Figaro ve -sözde müzik öğretmeni- Don Alonso’yu evden kovar; Rosina’yı bir odaya kapatır. İşler daha fazla içinden çıkılmaz hale gelmeden Rosina ile evlenmelidir. Bunun için güvenebileceği tek kişi Don Basilio’dur. Hizmetçisi Bertha’yı Basilio’ya haber vermek üzere görevlendirecekken vazgeçer ve bizzat gitmek üzere evden çıkar. Hizmetçi Bertha, yaşlı efendisinin genç bir kızla evlenmesini alaya almaktadır. Bir süre sonra yanında Basilio olduğu halde eve dönen Bartolo, zaman kaybetmeden noter çağırarak evlenmeyi planlamaktadır. Bu arada Rosina’yı çağırarak Kont’a yazdığı mektubu gösterir. Bu mektubun Bartolo’nun eline nasıl geçtiğinden habersiz Rosina, Kont’un kendisine ihanet ettiğine inanır ve intikam almaya karar verir; yaşlı Bartolo ile evlenecek, kendince Kont’un canım yakacaktır.

    Kont Almaviva ve Figaro, daha önce türlü oyunlarla elde etmeyi başardıkları anahtarla Bartolo’nun evine girerler. Her ikisi de pelerinlidir. Rosina, Lindoro diye tanıdığı Kont’a lanetler yağdırmaktadır. Kont, zaman kaybetmeden pelerinini çıkararak gerçek adını açıklar. Her şeyi Rosina’ya olan aşkı için yaptığı anlaşılır ve sevgililer birbirlerine sarılırlar. Figaro, bu sırada evin penceresinden iki kişinin geldiğini görür; gençleri uyararak acele etmelerim ister. Figaro, Kont Almaviva ve Rosina balkon merdiveninden kaçmayı planlarken, merdivenin yerinde olmadığını görürler; hemen ardından kapı açılır; Bartolo, Basilio ve noter içeri girerler. Figaro, kıvrak zekasını kullanarak ortaya atılır, notere emir verir: “Yeğenim Rosina ile Kont Almaviva’nın nikahını kıyacaksın.” Doktor Bartolo, düştüğü durumdan kurtulmak adına dışarı çıkarak yardım isterken, Don Basilio’yu susturmak ve ikna etmek Kont’a düşer... Hiç zaman kaybetmeden Rosina ile Kont Almaviva, Basilio’nun da tanıklığında ve noter huzurunda evlenirler. Bartolo, yanında askerler olduğu halde eve gelir; ancak geç kalmıştır. Askerlerden Kont’u tutuklamalarını isterse de Almaviva gerçek kimliğini göstererek Bartolo’yu susturur. Bu durumda doktor dışında herkes mutludur. Onu mutlu etmek de Kont’a düşer; Rosina’nın tüm servetim ve çeyizini Bartolo’ya bırakacak; böylece öykümüz, tüm kahramanlar için mutlu sonlanacaktır.

     

     

     

    • Illere göre etkinliklerin satisa çikma tarih ve saatleri; Istanbul, Izmir, Mersin, Antalya, Samsun: Internet gisemizde, aylik opera ve bale programinin belirlenmesi halinde temsil tarihinden 30 gün önce satisa sunulmaktadir.
    • Ankara Internet gisemizde, aylik opera ve bale programinin belirlenmesi halinde temsil tarihinden 15 gün önce saat 10:30'da satisa sunulmaktadir. Ekim, Kasim, Aralik ve Ocak ayina özel olarak tüm etkinlikler gise ve internette 30 gün öncesinde satisa sunulmustur.
    • Temsillerimiz ilan edilen tarih ve saatte baslar. Seansa geciken seyircilerimiz ilk perdeyi izleyemezler.
    • Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlügü gerektiginde temsil düzeninde ve programda degisiklik yapabilir.
    • Devlet Opera Bale etkinlikleri için kurum karari dogrultusunda 01.01.2016 tarihi itibari ile "Bilet Açiga Alma" islemi artik gerçeklesmeyecektir.
    • ÜYELIK girisi yapilarak satin alinan biletlerin iadesi, etkinlik saatine 48 saat kala BILETLERIM bölümü içinde yer alan IPTAL ET kismindan yapilabilir. Iptal/Iade islemleri internetten alinan ve giseden yazdirilmamis biletler için geçerlidir. 
    • ÜYELIK girisi yapilmadan satin alinan biletlerin iade taleplerinin etkinlik saatine 48 saat kala info@biletinial.com adresine mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Iptal/Iade islemleri internetten alinan ve giseden yazdirilmamis biletler için geçerlidir.
    • 7 yasindan küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri disindaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
    • Bakanligimiz ve bagli kuruluslarinda çalisan personel ve çocuklari ile emekliler ve ögrenciler temsillerimizde giseden kimlik ibraz etmek sartiyla indirim uygulanan yerlerden %30 indirim uygulanabilir.
    • Gaziler, sehit ve gazilerin dul ve yetimleri, engelliler ile "65 yasini doldurmus, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz T.C. Vatandaslarina Aylik Baglanmasi Hakkinda 2022 sayili Kanun" kapsamindaki kisiler giseden yer numarasi almak kaydi ile temsilleri ücretsiz izleyebilirler. Bilgilerinize sunariz.