Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    • Deutsch
    • Français
    • Dansk

    Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni

    1. AMAÇ

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Veri Sorumlusu”, “Şirket”) ticari iletişim kurulacak ve ticari elektronik ileti gönderilecek kişileri (diğer bir ifadeyle ilgili kişileri) bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

    İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

    2. KAPSAM

    Aydınlatma Metni, ticari iletişim kurulacak ve ticari elektronik ileti gönderilecek kişilere yönelik bilgilendirmeyi kapsar.

    3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

    KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

    Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

    Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS); ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ifade eder.

    Ticari iletişim; alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi ifade eder.

    Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin ilgili kişilere reklam, kampanya, promosyon, tanıtım gibi amaçlar güdülerek SMS gönderilmesi bir veri işlemedir.

    Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Şirketimiz, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne “BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ” ismiyle kayıtlıdır.

    İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

    4. AYDINLATMA METNİ

    4.1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecek ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

    Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gönderimlerinde;

    • Kimlik bilgileriniz (Adınız, soyadınız)
    • İletişim bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz)
    • İşlem güvenliği bilgileriniz (Ticari elektronik ileti tercihinize yönelik işlem bilginiz ile doğrulama kodunuz)
    • Pazarlama bilgileriniz (Alışveriş geçmişi, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileriniz)

    reklam, kampanya, tanıtım veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

    İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin aktarım detayları aşağıdaki gibidir:

    • İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla e-posta sunucularına ve ileti merkezlerine aktarım yapılır.
    • Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla (doğrulama yapılması) destek alınan üçüncü kişilere aktarım yapılır.
    • İleti yönetim sistemi giriş ve çıkışlarının yapılması ve kayıtların tutulması amacıyla destek alınan üçüncü kişiye, İYS’ye ve yetkili kurumlara (Ticaret Bakanlığı gibi) aktarım yapılır.
    • Hukuki bir işlemin tesis edilmesi ihtiyacının bulunması durumunda (örneğin dava açılması, savunma yapılması, resmî makamlardan bilgi/belge istenmesi gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme, savcılık, otoriteler gibi) ile hukuk alanında faaliyet gösteren özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarım yapılabilir.
    • Talep veya şikayet sürecinin yürütülmesi amacıyla ve talep veya şikayete bağlı olarak sizlere veya yetkilendirdiğiniz diğer üçüncü kişilere ya da talebin/şikayetin çözümlenmesi için gerekli diğer üçüncü kişilere aktarım yapılabilir.

    İletişim bilgilerinin alınması aynı zamanda bu bilgilerin doğrulanmasını gerektirdiğinden; belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize veya cep telefonu numaranıza; ticari elektronik ileti gönderimini onaylamak ve işlem güvenliğini sağlamak için bağlantı veya doğrulama kodu gönderilecektir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilecektir. (Eğer ki belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizin sunucusu yurt dışında ise, bu durumda yurt dışına kişisel veri aktarımında bulunulacaktır. Yurt dışı kişisel veri aktarımına onay göstermiyor iseniz lütfen e-posta adresinizin sunucularının Türkiye’de konumlandırıldığından emin olunuz).

    İletişim bilgilerinizi iletmenizin ardından, tarafınıza gelen doğrulama kodunu kullanarak (veya görevlimize söyleyerek) ticari iletişim ve ticari elektronik ileti izninizi verebilirsiniz. Ticari iletişim ve elektronik iletilere izin vermeniz halinde sizlere pazarlama, kampanya, tanıtım ve promosyon amaçlı SMS veya e-posta gönderilmesine onay göstermiş olacaksınız. Onayınızı dilediğiniz zaman ve hiçbir sebep göstermeksizin geri çekebilir, onayınıza tabi veri işlemeyi sonlandırabilirsiniz.    

    4.2. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

    Kişisel verileriniz, biletinial.com internet adresimiz üzerinden sizlerin bu bilgileri tarafımıza belirtmeniz ile, internet sitesi üzerindeki hareketleriniz ile, banko / gişe görevlimize belirtmiş olduğunuz tercih ve doğrulama kodlarınız ile sözlü veya elektronik yöntemlerle elde edilmektedir.

    4.3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

    İşlem güvenliği bilgileriniz KVKK m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebebi dahilinde toplanmaktadır.

    İşlem güvenliği haricindeki kişisel verileriniz ise KVKK m. 5/1’de yer alan açık rızanız ile işlenmektedir.

    Eğer ticari iletişim ve ticari elektronik ileti süreçlerinde; 01.05.2015 tarihinden önce şirketimizden ürün / hizmet teminine ilişkin işlemler sırasında elektronik iletişim adresinizi vermiş iseniz, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1(2) uyarınca bu iletişim bilgilerinizin onaylı sayılması nedeniyle bu kapsamda sayılan ticari iletişimler ise “kanunlarda açıkça öngörülme” ve “açık rıza” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

    Ticari elektronik ileti izni verilmesi tamamen ilgili kişinin isteğine bağlı olup, ileti izni vermemek, hizmetlerimizden yararlanılmaması ile sonuçlanmaz. Ticari elektronik ileti izni vermeden de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

    E-bülten işlemleri, SMS gönderilmesi, e-posta gönderilmesi işlemleri ticari elektronik ileti faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir.

    Diğer yandan, kişisel verilerinizin hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmesi ise KVKK m. 5/2-a’da yer alan “kanunlarda açıkça öngörülme”, m. 5/2-ç’de yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, m. 5/2-e’de yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebepleri dahilinde gerçekleşmektedir.

    4.4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

    İlgili kişi olarak haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde sayılmıştır. Bu haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

    Diğer faaliyetlerimize (örneğin üyelikler, alışverişler, kamera gibi) yönelik aydınlatma metinlerimize erişmek için lütfen internet sitemizin KVKK bölümünü ziyaret ediniz.

    4.5. Veri Sorumlusunun Kimliği

    Adı : BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

    Adres : Üçevler mah. Ünseven Sk. No: 4 İç Kapı No: 5 Nilüfer / Bursa