Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    • Deutsch
    • Français
    • Dansk

    Organizatör/Sanatçı Çalışanı Aydınlatma Metni

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, fatura, ödeme bilgileri gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

    Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, kamu kurumu, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin çalışanlarına ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi çalışanlarının bilgileri kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

    Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin iletişim kurulması bir veri işlemedir.

    KVKK’nın 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin işlenme ve kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

    BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) olarak gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklı olarak sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

    Bizlere ileteceğiniz kişisel verilerinizi hassas bir şekilde korumaya özen göstermekteyiz.

    Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verileri KVKK’da yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemek durumundayız:

    · Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

    · Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

    · İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

    A. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecektir?

    Sizlerle olan ilişkimiz sürecinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

    · Kimlik bilgisi (Adınız, soyadınız)

    · İletişim bilgisi (Telefon numaranız, e-posta adresiniz)

    · Özlük bilgisi (Şirket/kurum bilginiz, unvan bilginiz)

    B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

    • İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız), iletişim bilginiz (e-posta adresiniz, telefon numaranız), özlük bilginiz (şirket/kurum bilgisi) ve belirtmiş olduğunuz diğer bilgileriniz işlenecektir.Bu bilgileri sizlerden, organizatör/sanatçıdan, herkese açık ortamlardan (internet sitesi, reklam panosu, broşür vb.) veya yetkilinizden fiziki, sözlü veya telefon aracılığıyla (otomatik olmayan yollarla) ya da elektronik posta aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri sizlerle iletişim kurmanızı istediğiniz e-posta kanalına iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarmaktayız. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi m. 5/2-e ve f kapsamında işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına tabi bir durumdur. Gmail, Hotmail, Yandex, Outlook, Whatsapp vb. uygulamalar yurt dışı sunucularında çalışması nedeniyle bu uygulamalar üzerinden iletişim kurulması veya yurt dışında bulunmanız durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacaktır. Bu nedenle, belirtilen uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışında buluyorsanız sizlerle iletişim kurabilmemiz için açık rızanızı bizlere bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışından bizlerle iletişim kurmanız halinde veya bu iletişim kanallarını tarafımıza iletmeniz halinde açık rızanızın bulunduğu anlaşılır (örneğin yurt dışı sunuculu e-posta adresinden bize e-posta göndermeniz halinde).
    • Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi halinde (örneğin dava açılması, hukuki işlemlerle ilgili savunma yapılması gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme ve yetkili kurumlar, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında faaliyet gösteren özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarılabilir.

    C. Veri İşleme Amacı Tablosu

    Faaliyet

    VERBİS’e Göre Veri İşleme Amacı

    İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi

    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

    Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

    Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

    Ç. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme

    İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

    D. Veri Sorumlusunun Kimliği

    Adı : BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

    Adres : Üçevler mah. Ünseven Sk. No: 4 İç Kapı No: 5 Nilüfer / Bursa