Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    • Deutsch
    • Français
    • Dansk

    Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, fatura, ödeme bilgileri gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

    Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, kamu kurumu, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin yetkililerine (örneğin şirketin/kurumun imza yetkilisinin adı, soyadı, imzası gibi) ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi bilgileri (şahısın adı, soyadı, kimlik numarası, fatura bilgileri, hesap bilgileri gibi) kişisel veri olarak kabul edilebilmektedir.

    Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin ödeme gerçekleştirilmesi veya iletişim kurulması bir veri işlemedir.

    KVKK’nın 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin işlenme ve kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

    BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ(“Veri Sorumlusu”) olarak gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklı olarak sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

    Bizlere ileteceğiniz kişisel verilerinizi hassas bir şekilde korumaya özen göstermekteyiz.

    Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verileri KVKK’da yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemek durumundayız:

    • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),
    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

    A. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecektir?

    Sizlerle olan ilişkimiz sürecinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

    • Kimlik bilgisi (Adınız, soyadınız, kimlik-vergi numaranız)
    • İletişim bilgisi (Telefon numaranız, e-posta adresiniz, fax numaranız, adresiniz)
    • Hukuki işlem bilgisi (İmzanız, imza sirküleriniz, kaşeniz, hizmet detaylarınız, sözleşme bilgileriniz, şirket/kurum bilgileriniz, vergi levhanız, ticaret sicil gazetesi sureti, hukuki süreçler ile ilgili dosya bilgileri)
    • Finans bilgisi (Ödeme, fatura ve banka bilgileriniz)

    B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

     

    • Teklif, sözleşme ve ek protokol kurulması amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız, kimlik-vergi numaranız, bazı durumlarda ek güvenlik önlemi olarak nüfus cüzdanı suretiniz), iletişim bilginiz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz), hukuki işlem bilginiz (imzanız, imza sirküleriniz, vergi levhanız, kaşeniz, hizmet detaylarınız, sözleşme bilgileriniz, şirket/kurum bilgileriniz) ve finans bilginiz (ödeme ve banka bilgileriniz) işlenecektir. Nüfus cüzdanı suretinizi iletmeniz halinde din, kan grubu ve süreçle bağlantılı olmayan bilgilerinizi maskelemeniz gerekmektedir. Bu bilgileri sizlerden, organizatör/sanatçıdan, herkese açık ortamlardan (internet sitesi gibi) veya yetkilinizden telefon aracılığıyla iletişim kurarak, e-posta kanalıyla (kısmen otomatik yollarla) veya fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgilerinizi m. 5/2-c ve f kapsamında işlemekteyiz. Bu bilgilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yazılım desteği aldığımız özel hukuk kişisine aktarmaktayız. Ayrıca bu bilgilerinizi yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hissedarımıza aktarmaktayız. Son olarak, bu bilgilerimizi finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla muhasebe ve finans alanında destek aldığımız üçüncü kişilere aktarmaktayız.
    • Ödeme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız, kimlik-vergi numaranız), hukuki işlem bilginiz (hizmet detaylarınız, şirket/kurum bilgileriniz), finans bilginiz (ödeme ve banka bilgileriniz) işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden veya yetkilinizden telefon aracılığıyla iletişim kurarak, e-posta kanalıyla (kısmen otomatik yollarla) veya fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgilerinizi m. 5/2-a, c ve ç kapsamında işlemekteyiz. Bu bilgileri ödeme işlemlerimizin yerine getirilmesi amacıyla ödeme kanalına (özel hukuk tüzel kişisi olarak bankaya) aktarmaktayız. Ayrıca bu bilgilerinizi yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hissedarımıza aktarmaktayız. Son olarak, bu bilgilerimizi finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla muhasebe ve finans alanında destek aldığımız üçüncü kişilere ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarmaktayız.
    • İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilginiz (adınız, soyadınız), iletişim bilginiz (e-posta adresiniz, telefon/fax numaranız), özlük bilginiz (şirket/kurum bilgisi) ve belirtmiş olduğunuz diğer bilgileriniz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden, herkese açık ortamlardan (internet sitesi gibi), tedarikçilerimizden veya yetkilinizden telefon aracılığıyla iletişim kurarak, e-posta kanalıyla (kısmen otomatik yollarla) veya fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri sizlerle iletişim kurmanızı istediğiniz e-posta kanalına iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarmaktayız. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi m. 5/2-c ve e kapsamında işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına tabi bir durumdur. Gmail, Hotmail, Yandex, Outlook, Whatsapp vb. uygulamalar yurt dışı sunucularında çalışması nedeniyle bu uygulamalar üzerinden iletişim kurulması durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacaktır. Bu nedenle, belirtilen uygulamalar vasıtasıyla veya bu uygulamalar olmaksızın yurt dışında iseniz sizlerle iletişim kurabilmemiz için açık rızanızı bizlere bildirmeniz gerekmektedir. Bu tür uygulamalar vasıtasıyla veya yurt dışından bizlerle iletişim kurmanız halinde veya bu iletişim kanallarını tarafımıza iletmeniz halinde açık rızanızın bulunduğu anlaşılır (örneğin yurt dışı sunuculu e-posta adresinden bize e-posta göndermeniz halinde).
    • Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi halinde (örneğin dava açılması, hukuki işlemlerle ilgili savunma yapılması gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme ve yetkili kurumlar, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında faaliyet gösteren özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarılabilir.

    C. Veri İşleme Amacı Tablosu

    Faaliyet

    VERBİS’e Göre Veri İşleme Amacı

    Teklif, sözleşme ve ek protokollerin imza altına alınması

    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

    Ödeme süreçlerinin yürütülmesi

    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

    İletişim süreçlerinin yerine getirilmesi

    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

    Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

    Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi ve Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

    Ç. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme

    İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

    D. Veri Sorumlusunun Kimliği

    Adı : BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

    Adres : Üçevler mah. Ünseven Sk. No: 4 İç Kapı No: 5 Nilüfer / Bursa