Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    • Deutsch
    • Français
    • Dansk

    Üyelik İşlemlerine İlişkin Aydınlatma Metni

    1. AMAÇ

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Veri Sorumlusu”, “Şirket”, “Biletinial”) ticari iletişim kurulacak ve ticari elektronik ileti gönderilecek kişileri (diğer bir ifadeyle ilgili kişileri) bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

    İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

    2. KAPSAM

    Aydınlatma Metni, veri sorumlusuna üye olacak kişilere yönelik bilgilendirmeyi kapsar.

    3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

    KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

    Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

    Kişisel verilerin işlenmesi; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

    Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Şirketimiz, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne “BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ” ismiyle kayıtlıdır.

    İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

    4. AYDINLATMA METNİ

    4.1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecek ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

    Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gönderimlerinde;

    • Kimlik bilgileriniz (Adınız, soyadınız)
    • İletişim bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz, şehriniz)
    • İşlem güvenliği bilgileriniz (Doğrulama kodunuz, şifreniz, onay/ret tercihleriniz)

    İlgili kişiden elektronik ortamda veya bankoda sözlü bir şekilde elde edilerek işlenecektir.

    Biletinial’ın sunmuş olduğu ürün veya hizmetlerden yararlanmanız için üye olmanız zorunlu değildir. Ancak üye olmak, sizlere kombine satışları, etkinlik için sınırlı kontenjanın bulunduğu durumlarda veya bazı etkinliklerde öncelik kazanılması gibi ek avantajlar sağlamaktadır.

    Biletinial’a üye olmak tamamen açık rızanıza tabidir. Ancak üye olmak istemeniz halinde yukarıda sayılan bilgileri sizlerden aşağıdaki amaçlar ve veri işleme şartları dahilinde talep etmekteyiz:

    • Kimlik bilgileriniz (Adınız, soyadınız); hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (üyelik sözleşmesi), firma / ürün hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2-c kapsamında işlenmektedir.
    • İletişim bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz ve şehriniz); faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (üyelik sözleşmesi), yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2-c, ç ve f kapsamında işlenmektedir.
    • İşlem güvenliği bilgileriniz (Şifreniz, e-posta adresinize veya telefon numaranıza gelen doğrulama kodunuz); faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (üyelik sözleşmesi), yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2-c, ç ve f kapsamında işlenmektedir.

    İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin aktarım detayları aşağıdaki gibidir:

    • İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla e-posta sunucularına ve ileti merkezlerine aktarım yapılır.
    • Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla (doğrulama yapılması) destek alınan üçüncü kişilere aktarım yapılır.
    • İleti yönetim sistemi giriş ve çıkışlarının yapılması ve kayıtların tutulması amacıyla destek alınan üçüncü kişiye, İYS’ye ve yetkili kurumlara (Ticaret Bakanlığı gibi) aktarım yapılır.
    • Hukuki bir işlemin tesis edilmesi ihtiyacının bulunması durumunda (örneğin dava açılması, savunma yapılması, resmî makamlardan bilgi/belge istenmesi gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme, savcılık, otoriteler gibi) ile hukuk alanında faaliyet gösteren özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarım yapılabilir.
    • Talep veya şikayet sürecinin yürütülmesi amacıyla ve talep veya şikayete bağlı olarak sizlere veya yetkilendirdiğiniz diğer üçüncü kişilere ya da talebin/şikayetin çözümlenmesi için gerekli diğer üçüncü kişilere aktarım yapılabilir.

    İletişim bilgilerinin alınması aynı zamanda bu bilgilerin doğrulanmasını gerektirdiğinden; belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize veya cep telefonu numaranıza; işlem güvenliğini sağlamak için bağlantı veya doğrulama kodu gönderilecektir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilecektir. (Eğer ki belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizin sunucusu yurt dışında ise, bu durumda yurt dışına kişisel veri aktarımında bulunulacaktır. Yurt dışı kişisel veri aktarımına onay göstermiyor iseniz lütfen e-posta adresinizin sunucularının Türkiye’de konumlandırıldığından emin olunuz).

    4.2. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

    İlgili kişi olarak haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde sayılmıştır. Bu haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

    Diğer faaliyetlerimize yönelik aydınlatma metinlerimize erişmek için lütfen internet sitemizin KVKK (Kişisel Verilerin Korunması) bölümünü ziyaret ediniz.

    4.3. Veri Sorumlusunun Kimliği

    Adı : BİLETİNİAL BİLET BASIM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

    Adres : Üçevler mah. Ünseven Sk. No: 4 İç Kapı No: 5 Nilüfer / Bursa