Binlerce etkinlik ve mekanı keşfet...
Popüler Aramalar
Biletinial Öneriyor
   Biletinial Öneriyor
    Şehrini Keşfet #Şehrine Özel Etkinlikler
    • Türkçe
    • English
    • Hrvatski
    • Shqip
    BOTİF - Sorularımdan Korkmayın, Ben Sadece Bir Dramaturgum

    BOTİF - Sorularımdan Korkmayın, Ben Sadece Bir Dramaturgum

    90 dakika
    • Performans

    BOTİF - Sorularımdan Korkmayın, Ben Sadece Bir Dramaturgum

    Evren Erbatur
    performatif sunum
    90dk

    Soru bir form. Aynı senin gibi, aynı benim gibi. Hepimiz yegâne, biricik formlarız. Soru kendi anlam potansiyelimizi yansıttığımız, oluşluluğumuzun gizemini çözmeye çalıştığımız bir yer, bir fikir, bir ilişki sunuyor. Soru yoluyla bunları araştırıyorum, fark etmeye çalışıyorum. Ne olursa olsun buna devam edebiliyor olmak, yapabiliyor olmaya çalışmak, olduğu kadar.

    Dramaturji, tiyatro, dans, beden ve hareket alanlarında dramaturg, araştırmacı, oyuncu ve eğitmen çehreleri ile çalışmalarını sürdüren Evren Erbatur, bu alanlardaki deneyimini ve konumunu ele aldığı bir performatif sunum ile karşınızda. Erbatur’a göre dramaturji sadece sanatta değil, hemen her konuda “anlamın nasıl örüldüğünü” merak eder. Burada da ana hatları belirlenmiş bir kurgu, icra anında meydana çıkan ve çıkarılması teşvik edilen fikir, durum ve somut malzemelerle harmanlanır, seyirci ile daimi bir etkileşim kurarak, anlam üstüne bir oyun oynar. “Yaşam koreografisi”nin izini süren icracı, her performansı ayrı bir versiyon olarak yeniden ele alır ve her birinde ön planda tuttuğu bir konu belirler. Artık katılımcıya dönüşmüş olan seyirci ile birlikte sorar, yanıtlar, konuşur, hareket eder, duyar, dinler, çokça güler ve kendiliğindenliğin tadını çıkarır. Süreçteki yaratıcı çaba, hayata karşı nüktedan bir duruş olarak izlenebilir.

    Tasarlayan ve Oynayan: Evren Erbatur 

    Don’t Afraid of My Questions, I am Only a Dramaturg
    Lecture performance
    90 min.

    The question is a form. Just like you, just like me. We are all special, unique forms. The question offers a place, an idea, a relationship where we reflect our own meaning potential and try to resolve the mystery of our existence. I research and try to see these through questions. Being able to continue this no matter what, trying to be able to do so as much as possible.

    Evren Erbatur, who has been working as a dramaturg, researcher, performer and instructor in the fields of dramaturgy, theatre, dance, body and movement, is here with a lecture performance in which she discusses her experience and position in these fields. According to Erbatur, dramaturgy wonders "how the meaning is woven" not only in art, but in almost every subject. Here too, a fiction whose outlines have been determined is blended with ideas, situations and concrete materials that emerge and are encouraged to be produced at the time of performance. It plays a game on meaning by establishing a constant interaction with the audience. Following the traces of the “choreography of life”, the performer reconsiders each performance as a separate version and determines a subject that she prioritizes in each one. She asks, answers, speaks, moves, hears, listens, laughs a lot and enjoys spontaneity together with the audience, which has now become a participant. The creative effort in the process can be viewed as a humorous stance towards life.

    Concept and Performance : Evren Erbatur 

    * İndirimli bilet fiyatı Bodrum App uygulaması kullanan seyirciler için geçerlidir.

     

    • Gününde ve saatinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, bilet bedeli ve hizmet bedeli iadesi ve/ veya değişiklik yapılması mümkün değildir. Gün ve saatinde kullanılmayan biletlerin iadesi için Biletinial’dan talepte bulunulamaz.
    • Biletiniz mücbir sebep ya da etkinliğin iptali haricinde herhangi bir sebeple kullanılamayacak ise, en geç etkinlik saatinden 48 saat önceye kadar, Biletinial ile irtibata geçmenizi rica ederiz, aksi takdirde biletinizin iptal işlemi gerçekleştirilememektedir.
    • Organizasyon sahibi kurum ve/veya kuruluşlar konser verilecek alanlarda ve/veya konser salonlarında oturum düzeni ve planında uygun gördüğü durumlarda yer değişikliği yapma hakkına sahiptir.
    • Kullanıcı Biletinial üzerinden satın almış olduğu biletler için etkinlik için geçerli olan yaş sınırı kurallarına uyduğunu kabul eder. Yaş sınırları için satın alınan biletin etkinlik mekanında kimlik ibrazı zorunlu olacaktır.
    • Etkinliğe ait indirimli bilet tanımı olması ve indirimli bilet seçeneği ile bilet satın alınması durumunda Kullanıcı bu indirimli bilete tabi olduğu kabul ve tahaahüt eder. İndirimli biletler için satın alınan biletin etkinlik mekanında kimlik ibrazı zorunlu olacaktır.
    • Etkinlik saatine geç kalınması durumunda Biletinial kullanıcının etkinlik mekanına alınması konusunda hiçbir şekilde sorumlu değildir.